Modelovereenkomsten en de nieuwe wet DBA

Geschreven door: Jasper Runneboom

De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is  per 1 mei 2016 ingegaan, hiermee is per die datum de VAR regeling vervallen. Per 1 mei worden er dus geen VAR verklaringen meer afgegeven en zullen alle nieuwe opdrachten tussen zzp’ers en opdrachtgevers aangegaan worden op basis van de nieuwe wet DBA. Gevolg van de wet DBA is dat bij elke nieuwe opdracht er een overeenkomst moet worden aangegaan tussen jou als zzp’er en de opdrachtgever. Tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn van de wet DBA en heb je samen met je opdrachtgevers de tijd om lopende overeenkomsten aan te passen. Dit betekent dat bij toetsing tot 1 mei 2017  door de Belastingdienst de nadruk ligt op informatievoorziening en niet op controle.

Waarom is de nieuwe wet DBA ingevoerd?

De nieuwe wet DBA is ingevoerd om misbruik van het zzp-schap te voorkomen. Door de nieuwe wet DBA dragen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijkheid voor een juiste naleving van de overeenkomst. Bij de VAR was je altijd als zzp’er zelf aansprakelijk voor de juistheid van de ingevulde gegevens waarop de afgegeven VAR was gebaseerd. Mocht de Belastingdienst concluderen dat er toch spraken was van een werknemer-werkgever situatie dan volgde er een naheffing op jou als zzp’er.

Wat verandert er met de nieuwe wet DBA?

De belangrijkste wijziging in de nieuwe wet DBA is de invoering van de modelovereenkomsten en de afschaffing van de VAR. Door de afschaffing van de VAR zal de overeenkomst en de feitelijke situatie leidend zijn voor de beoordeling of er al dan niet spraken is van een loondienst situatie. Om vooraf hierover duidelijkheid te verschaffen zijn er modelovereenkomsten opgesteld. Hierin staan de voorwaarden van een opdrachtnemer-opdrachtgever situatie. Partijen kunnen deze overeenkomsten gebruiken als basis voor hun overeenkomst. Het is hierbij zo geregeld dat het voldoende is om via de mail te verwijzen naar een modelovereenkomst om deze van toepassing te laten zijn op de overeenkomst.

Contracten kunnen ter beoordeling voorgelegd worden aan de Belastingdienst zodat beide partijen zeker weten dat er spraken is van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Het voorleggen van een dergelijk contract is niet verplicht.

Hoe werkt de nieuwe wet DBA in de praktijk?


Per opdracht zal er een nieuwe overeenkomst met elkaar aangegaan moeten worden. In de praktijk zal het daarbij zo zijn dat opdrachtgevers zo min mogelijk risico willen lopen en dus overeenkomsten gaan gebruiken die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Veel zal ook afhangen van de toetsing door de Belastingdienst zelf in de praktijk. Hoe kijken de inspecteurs aan tegen de situatie zoals die zich voordoet? Waar bij de VAR deze leidend was in de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever is dat in de nieuwe situatie niet meer zo. Dit legt dus meer verantwoordelijkheid neer bij de opdrachtgever en de vraag is hoe zij daarmee omgaan.

Modelovereenkomsten, voorbeelden

Voor elke opdracht zal dus een overeenkomst aangegaan moeten worden. De Belastingdienst heeft samen met verschillende organisaties modelovereenkomsten opgesteld. Er zijn 3 verschillende modelovereenkomsten, te weten:

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst vrije vervanging

Modelovereenkomst tussenkomst

De modelovereenkomst geen werkgeversgezag legt de nadruk op het zelfstandig uitvoeren van de opdracht en beperkt de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

de modelovereenkomst vrije vervanging legt de nadruk op de mogelijkheid om iemand anders het werk uit te laten voeren in plaats van de opdrachtnemer zelf.

De modelovereenkomst tussenkomst is bedoeld voor situaties waarbij je als zzp’er via een intermediair zoals een bemiddelingsbureau werkt.

Naast deze algemene modelovereenkomsten geeft de Belastingdienst beroepsspecifieke modelovereenkomsten vrij op zijn website. Dit worden er steeds meer omdat alle bij de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde overeenkomsten door de Belastingdienst worden gepubliceerd en vrij zijn te gebruiken.  Alle modelovereenkomsten tot op heden vind je hier.  Hier vind je ook meer informatie over het voorleggen van overeenkomsten bij de Belastingdienst.

Onze partner Practial Accounting heeft modelovereenkomsten opgesteld op basis van de wet DBA die je kan gebruiken:

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst vrije vervanging

Modelovereenkomst tussenkomst

De nieuwe wet DBA Voor- of nadeel voor jou als zzp’er ?

De nieuwe wet DBA is bedoeld om misbruik van de VAR te voorkomen en om de verantwoordelijkheid eerlijk te verdelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voordeel van de wet DBA is dus dat je als zzp’er een minder zwakke positie hebt dan met de VAR, mocht de Belastingdienst van mening zijn dat er toch spraken is van een loondienstverband. Bij de VAR was de opdrachtgever gevrijwaard zolang die kon aantonen in het bezit te zijn van een VAR. Dit werkte misbruik in de hand.

Nadeel van de nieuwe wet DBA is dat veel opdrachtgevers in onzekerheid verkeren omdat nu de feitelijke situatie wordt beoordeeld door de Belastingdienst. Zij weten nu niet wanneer iets wel of niet als acceptabel wordt bevonden. Dit vergroot de risico’s waardoor partijen terughoudend lijken te worden met het inhuren van zzp’ers.

Om daarbij te helpen geldt er een overgangsperiode van 12 maanden waarin de Belastingdienst vooral informeert en helpt met een succesvolle implementatie van de nieuwe wet. Gedurende de overgangsperiode van 12 maanden zal dus duidelijk worden waar de grens ligt tussen iemand als zzp’er inhuren en een feitelijk loondienstverband.

 • Over deze site

  Over deze website

  De gemiddelde zzp'er maakt € 34.000,- winst per jaar en 55% van de startende ondernemers stopt alweer binnen 5 jaar.

  Die cijfers moeten beter!

  Daarvoor biedt zakelijkgroeien.nl inzicht, kennis en tools om de overlevingskans van startende ondernemers en de winst van zzp'ers te vergroten.

  Wij zorgen dat je de belangrijke randzaken rondom jouw bedrijf of freelance betaan beter begrijpt en goed opzet. Zodat je weet waar je potentiële groei zit en de juiste keuzes maakt. Met als resultaat dat je jouw bedrijf of freelance betaan voor de lange termijn winstgevend maakt. En je door kan gaan om in vrijheid en naar eigen inzicht een impact te maken op de wereld en te bouwen aan jouw succes.

  Spreekt dit je aan? Word dan lid van onze LinkedIn groep!

 •  

  Kenniscentrum