Welke aftrekposten zijn er voor een zzp-er?

Geschreven door: Jasper Runneboom

aftrekposten zzp Als zzp’er heb je vaak recht op een aantal aftrekposten bij de belastingaangifte. Deze aftrekposten zijn bedoeld om je als (startende) ondernemer te helpen met het opbouwen van je bedrijf of om investeringen te stimuleren. De belangrijkste aftrekposten en wanneer je er recht op hebt, vind je hieronder op een rij.

De meest voorkomende aftrekposten voor zzp-ers op een rij:

1. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek voor het jaar 2018 (en ook over de jaren 2017, 2016 en 2015) bedraagt € 7.280.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst voordat er belasting over berekend wordt. De zelfstandigenaftrek verlaagt dus je belastbare winst.

Is de winst lager dan € 7.280? Dan wordt de zelfstandigenaftrek dat jaar ook lager. Het niet gebruikte gedeelte mag je verrekenen in de komende 9 jaar wanneer je wel meer winst behaalt. De zelfstandigenaftrek kan je toepassen zolang je maar voldoet het aan het urencriterium.

2. Startersaftrek

De startersaftrek voor het jaar 2018 (en ook 2017) bedraagt € 2.123.

Ook dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst en ook deze aftrek verlaagd dus de belastbare winst. De startersaftrek mag alleen worden toegepast als:

 • je in het aangiftejaar zelfstandigenaftrek kunt krijgen
 • je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer voor de inkomstenbelasting was;
 • je paste in die periode niet meer dan 2 x de zelfstandigenaftrek toe;
 • er in het aangiftejaar of in 1 van de 5 voorgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv

Dit betekent dat je in de eerste 4 jaar van je onderneming maximaal 3 keer recht hebt op de startersaftrek als je ook de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Ook voor de startersaftrek geldt dat je het urencriterium moet behalen.

3. MKB Winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is voor het jaar 2018 (en ook voor de jaren 2015, 2016 en 2017), 14%.

Dit is een extra aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. De 14% wordt berekend over de winst minus de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Door het toepassen van de MKB-winstvrijstelling daalt de inkomstenbelasting die je moet betalen. Heb je verlies gemaakt? Dan is de MKB winstvrijstelling onvoordelig, want dan verlaagt deze het verlies. Voor het toepassen van de MKB-winstvrijstelling hoef je het urencriterium niet te halen.

4. Investeringsaftrek

Er zijn drie soorten investeringsaftrek:

 1. Kleinschaligheidsinversteringsaftrek (KIA)
 2. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer je in een jaar meer dan € 2.301,- ? Dan mag je van het geïnvesteerde bedrag 28% meenemen als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Investeringen zijn duurzame bedrijfsmiddelen boven de € 450,- (excl. btw). Voorbeelden hiervan zijn apparatuur en inventaris. Om de investeringsaftrek te berekenen mogen alle investeringen boven de € 450,- bij elkaar opgeteld worden. Komt het totaal boven de € 2.301,-uit? Dan heb je recht op de investeringsaftrek en mag je 28% van het totaalbedrag aftrekken van je winst. De KIA geldt niet voor personenauto’s.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, mag je – naast de afschrijving – een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 is dit bedrag 54,5% van de investering. De percentages over eerdere jaren: 55% in 2017, 58% in 2016, 41,5% in 2015). De investering moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel
 • Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Zie voor de energielijst de website van RVO.nl
 • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Via de milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar.

Tip: Heb je in een jaar niet of nauwelijks geïnvesteerd en wil je dit in november of december nog doen en is het totaalbedrag lager dan € 2.300,-? Schuif de investering dan door naar volgend jaar. Dit jaar wordt de voet voor investeringsaftrek niet behaald, maar volgend jaar misschien wel.

5. oudedagsreserve

Naast bovenstaande aftrekposten wordt de Oudedagsreserve (voorheen: Fiscale oudedagsreserve) nog veel toegepast als aftrekpost. De Oudedagsreserve is bedoeld om als ondernemer fiscaal aantrekkelijk te sparen voor je pensioen. Eigenlijk reserveer je dus een deel van de winst voor je oudedagsvoorziening.

Voldoe je aan het urencriterium en heb je aan het begin van het aangiftejaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag je een deel van de jaarwinst toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag trek je af van de winst.

De toevoeging aan je oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2018 een maximum van € 8.775,-. De toevoeging verminder je met de pensioenpremie die je al van de winst hebt afgetrokken.

De oudedagsreserve is niet echt een aftrekpost. Eigenlijk is het een bedrag waarover je het betalen van belasting uitstelt. Daarom is het verstandig om de oudedagsreserve daadwerkelijk op een spaar- of lijfrenterekening te zetten. Zodra de oudedagsreserve wordt uitgekeerd, moet je er belasting over betalen.

Als dit gebeurt omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt en je lijfrente wordt uitgekeerd, dan betaal je aanzienlijk minder belasting. Maar als je je bedrijf voor de AOW-leeftijd staakt en je hebt de oudedagsreserve niet op een lijfrenterekening gestort, dan moet je er ook belasting over betalen. Zorg er daarom voor dat je het geld dat je spaart ook echt opzij zet. Anders krijg je een naheffing die je vaak niet kan betalen.

Zo profiteer je als zzp’er maximaal van de aftrekposten:

Tip 1: Een goede boekhouder kan je helpen het maximale te halen uit de aftrekposten als zzp-er. Om een boekhouder te vinden kun je het platform van Ageras gebruiken. Na met jou gesproken te hebben gaan zij op zoek naar 3 geschikte boekhouders bij jou in de buurt.

Tip 2: Handige boekhoudsoftware helpt bij het bepalen of je recht hebt op bepaalde aftrekposten. Dit zijn 3 van de populairste boekhoudprogramma’s hiervoor op dit moment.

Heb je interesse in een programma?  Vraag vrijblijvend een gratis proefperiode of demo-account aan op de website van het progrmama.

Bekijk top 6 boekhoudprogramma’s voor zzp’ers

 • Over deze site


  Zakelijkgroeien.nl is een concept bedacht door Jasper Runneboom, gids voor de online marketing jungle en organisator van de online marketing expeditie.

  Waar hij zelf ondernemers graag helpt om online te groeien is zakelijkgroeien.nl opgezet als platform om ondernemers en zzp'ers op een breder vlak te laten groeien.

  Hier vind je handige tools zoals de netwerkagenda en de beste software om de zakelijke groei van jouzelf te bevorderen. Daarnaast vind je hier gratis honderden artikelen die antwoord geven op relevante ondernemersvragen.


 • Kenniscentrum