De Kleine Ondernemersregeling als zzp’er (horende bij de btw-aangifte)

Geschreven door: Zakelijkgroeien.nl

Kleine ondernemersregeling

Als kleine ondernemer is er voordeel te behalen in de BTW-aangifte. Wanneer je op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw moet afdragen aan de belastingdienst, kom je mogelijk in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling (K.O.R.).

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Kleine Ondernemers Regeling:

○ Je hebt een eemanszaak of de onderneming bestaat uit natuurlijke personen (zoals bijvoorbeeld een V.O.F. of een maatschap)

○ Je onderneming is in Nederland gevestigd

○ Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw (o.a. nette administratie)

○ De te betalen btw op jaarbasis (na aftrek voorbelasting) bedraagt maximaal € 1.883

Voorbelasting is btw die je betaalt aan de leverancier, boekhouder, wanneer je iets koopt in de winkel etc. Dit is dus de btw die op een bon staat die je moet betalen.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden dan kom je in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling. Op het aangiftebiljet kan je het bedrag van de K.O.R. invullen.

Hoeveel BTW mag je houden als je gebruik maakt van de Kleine Ondernemers Regeling?

Er zijn 2 meetpunten binnen de K.O.R.

1. Het te betalen btw bedrag (na aftrek van voorbelasting) is € 1.345 of minder. Je mag dan het gehele te betalen bedrag aan K.O.R. opnemen.

Voorbeeld: 

Omzet: € 10.000,-, btw (21%) is dan € 2.100

Voorbelasting: € 839

Te betalen btw: € 1.261 (dit ligt onder de € 1.345)

Wanneer het totaal te betalen aan BTW minder is dan € 1.345 wordt het voor 100% kwijtgescholden. Je hoeft dan dus niets te betalen.

Dus:

Uiteindelijk te betalen btw: € 0

Belangrijk: Komt het uiteindelijk te betalen btw bedrag op 0 uit, dan moet u toch aangifte doen. Anders volgt er een verzuim wegens het niet doen van aangifte.

2. Het te betalen btw bedrag (na aftrek van voorbelasting) ligt tussen de € 1.345 en de € 1.883. Dan krijgt u gedeeltelijke K.O.R. vermindering.

De rekenregel voor deze vermindering is: 2,5 * (€ 1.883 minus het eindbedrag).

Voorbeeld:

Omzet: € 12.000, btw (21%) is dan € 2.520

Voorbelasting: € 920

Te betalen btw:  € 1.600

Kleine ondernemersregeling: 2,5 * (€ 1.883 minus € 1.600) € 708. Uiteindelijk te betalen btw is:  € 892 (€ 1.600 – € 708)

De K.O.R. in schemavorm:

Hoeveel btw zou u per jaar moeten betalen aan de Belastingdienst?Hoeveel vermindering kunt u krijgen?
Meer dan € 1.883Geen vermindering
€ 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345Vermindering van te betalen btw:
2,5 x (€ 1.883 – btw-bedrag)
€ 1.345 of minderDe vermindering is gelijk aan het btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen.

Tip: Bereken pas aan het einde van het jaar de kleine ondernemersregeling, aangezien dan pas echt bekend is of je onder of boven de grens uitkomt.

Let op: De K.O.R. is een leuk cadeautje van de afdeling omzetbelasting. De afdeling inkomstenbelasting ziet het echter als inkomsten en wil dat de K.O.R. bij je winst geteld wordt. Je moet er dus (bij voldoende winst)wel een klein stukje inkomstenbelasting over betalen.

[addtoany]

Kenniscentrum