De Kleine Ondernemersregeling als zzp’er (horende bij de btw-aangifte)

Geschreven door: Zakelijkgroeien.nl

Ondernemers die jaarlijks weinig btw hoeven te betalen, kunnen tot 1 januari 2020 gebruik maken van de Kleineondernemersregeling (KOR). Als je in een jaar minder dan € 1.883 btw afdraagt, dan kom je in aanmerking voor belastingvermindering. Of je hoeft zelfs helemaal geen btw te betalen. Maar let op: per 1 januari 2020 wordt de KOR vervangen door de Omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB).

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Kleineondernemersregeling tot 1 januari 2020:

 • Je hebt een eenmanszaak of de onderneming bestaat uit natuurlijke personen (zoals bijvoorbeeld een V.O.F. of een maatschap)
 • Je onderneming is in Nederland gevestigd
 • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw (o.a. nette administratie)
 • De te betalen btw op jaarbasis (na aftrek voorbelasting) bedraagt maximaal € 1.883

Voorbelasting is btw die je hebt betaald aan bijvoorbeeld je leverancier, boekhouder, of wanneer je iets koopt in de winkel. Dit is de btw die je betaalt en deze trek je af van de btw die je ontvangt. Als je de btw die je hebt ontvangen, vermindert met de btw die je hebt betaald, dan komt je op het bedrag aan omzetbelasting dat je moet afdragen aan de Belastingdienst. Als je verschillende eenmanszaken hebt, moet je de verschuldigde btw van deze eenmanszaken bij elkaar optellen als je de KOR zou willen toepassen.

Hoeveel btw zou je moeten betalen? Hoeveel vermindering kun je krijgen door toepassing KOR?
meer dan € 1.883 Geen vermindering
€ 1.883 of minder,
maar meer dan € 1.345
Vermindering van te betalen btw:
2,5 x (€ 1.883 – btw-bedrag)
€ 1.345 of minder Je hoeft geen btw te betalen.

 

Hoeveel korting krijg je op de btw als je gebruik maakt van de Kleineondernemersregeling?

Dit hangt af van de hoogte van het te betalen btw-bedrag (na aftrek van voorbelasting) in een kalenderjaar:

 1. Het te betalen btw-bedrag is € 1.345 of minder. Je hoeft geen btw te betalen.

Voorbeeld:
Omzet: € 10.000
De ontvangen btw (21% van 10.000) is dan: € 2.100
Voorbelasting (betaalde btw): € 839
Te betalen btw: € 1.261 (dit ligt onder de € 1.345)

Uiteindelijk te betalen btw: € 0

Belangrijk: je bent nog steeds verplicht om btw-aangifte te doen, ook als het uiteindelijk te betalen btw-bedrag op 0 euro uitkomt. Doe je geen btw-aangifte, dan krijg je een boete voor het niet doen van aangifte.

 1. Het te betalen btw-bedrag ligt tussen de € 1.345 en de € 1.883. Je krijgt een korting op de btw.

De formule voor de korting: 2,5 * (€1.883 minus eindbedrag btw).

Voorbeeld:
Omzet: € 12.000
De ontvangen btw (21% van 12.000) is dan: € 2.520
Voorbelasting (betaalde btw): € 920
Eindbedrag btw:  € 2520 – € 920 = € 1.600

Korting: 2,5 * (€ 1.883 – € 1.600) = € 708.
Uiteindelijk te betalen btw is:  € 1.600 – € 708 = € 892

Tip: Bereken pas aan het einde van het jaar de kleine ondernemersregeling, aangezien je dan pas daadwerkelijk het btw-bedrag weet.

Let op: De KOR is een leuk cadeautje van de afdeling omzetbelasting. De afdeling inkomstenbelasting ziet het echter als inkomsten en wil dat de vermindering voor de omzetbelasting bij je winst geteld wordt. Je moet er dus (bij voldoende winst) wel  inkomstenbelasting over betalen.

Na 1 januari 2020: nieuwe regeling KOR

Ondernemers die op dit moment gebruikmaken van de KOR, moeten rekening houden met een wetswijzing in 2020. De huidige KOR wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling: de Omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB): de nieuwe KOR.

Nieuwe KOR voor alle rechtsvormen

Het maakt niet meer uit welke rechtsvorm de onderneming heeft. Naast eenmanszaken en andere natuurlijke rechtsvormen, kunnen vanaf 1 januari 2020 ook BV’s, verenigingen en stichtingen kiezen voor de OVOB. Voorwaarde is dat de jaaromzet (exclusief btw) onder de € 20.000 blijft en de onderneming gevestigd is in Nederland. In plaats van een korting op de btw kan de ondernemer dan kiezen voor een vrijstelling. Dit betekent voor de ondernemer:

 • geen btw-aangifte meer
 • geen btw op factuur meer in rekening brengen
 • de voorbelasting is niet aftrekbaar
 • omzet dient wel bijgehouden te worden in een administratie
 • deelname aan de OVOB betekent vrijstelling voor tenminste 3 jaar.

Minimaal drie jaar pauzeren

Als je als ondernemer uit de OVOB stapt (dit geef je aan bij de Belastingdienst), dan mag je de regeling daarna drie jaar niet meer gebruiken. Als jouw omzet tijdens een kalenderjaar boven de grens van € 20.000 komt, moet je dat als ondernemer verplicht melden bij de Belastingdienst. Vanaf dat moment moet je weer voldoen aan de normale btw-regels.

Het vervallen van de vrijstelling geldt niet met terugwerkende kracht. Dit betekent dat de normale btw-regels pas weer van toepassing zijn vanaf het tijdstip dat je de grens van € 20.000 doorbreekt. Dus als jouw omzet in september 2021 de grens van € 20.000 doorbreekt, dan gelden de normale btw-regels pas weer vanaf dát tijdstip.

Let op: startende ondernemers

Een startende ondernemer moet uiterlijk vier weken vóór de start van de activiteiten de OVOB aanvragen, anders zijn de activiteiten niet vanaf het begin vrijgesteld van btw.

Ook btw-vrijgestelde leveringen tellen mee bij OVOB

Een groot verschil van de OVOB met de huidige KOR is dat in de nieuwe regeling ook een aantal btw-vrijgestelde leveringen en diensten meetelt. Hierdoor zal een ondernemer die btw-vrijgestelde leveringen of diensten verricht, eerder de omzetdrempel voor OVOB overschrijden.

Ook handig

Btw berekenen

Btw aangifte als zzp’er

Aftrekposten voor jou als zzp’er

Alles over facturen versturen

 

Kenniscentrum