Eenmanszaak oprichten in 2019? Tips en uitleg voor een goede start

Geschreven door: Zakelijkgroeien.nl

eenmanszaak starten

Van startende freelancers tot mensen die een bedrijf opstarten, Nederland zit vol met nieuwe ondernemers. Dit gaat in de meeste gevallen om eenmanszaken. Wanneer je gaat starten met een eenmanszaak is de eerste verplichte stap je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarna (en soms daarvoor al) komt er ook nog veel op je af.  Wat allemaal en tips voor een succesvolle start met je eenmanszaak lees je hieronder.

Wat is een eenmanszaak?

Bij het oprichten van je eigen bedrijf moet je een bepaalde rechtsvorm kiezen. Dit is een belangrijke keuze omdat er grote verschillen op zowel het gebied van aansprakelijkheid als op het gebied van belastingzaken zijn. De rechtsvorm is de juridische status van je bedrijf. De meest gebruikte en eenvoudigste rechtsvorm is de eenmanszaak. Dit betekent dat één persoon de eigenaar is van het bedrijf en dus ook de enige verantwoordelijke. Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat er op juridisch gebied geen onderscheid wordt gemaakt tussen privé en ondernemingsvermogen (op fiscaal gebied is hier wel onderscheid in in). Bij een eenmanszaak betekent het niet dat er maar één persoon voor het bedrijf werkzaamheden mag verrichten. Je mag als eigenaar dus personeel aannemen.

Het opzetten van je eenmanszaak

Je hebt natuurlijk een bedrijfsnaam nodig voor je bedrijf. Deze moet uniek en onderscheidend zijn. Check daarna of de naam die je hebt bedacht niet al bestaat, dit doe je in het handelsregister. Het is handig om alvast een aantal alternatieven te verzinnen. Wil je een website voor je bedrijf? Check dan  ook of de domeinnaam die je wilt gebruiken vrij is.

Wanneer je een goede bedrijfsnaam hebt die beschikbaar is, schrijf je jouw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Dit begint tegenwoordig online. Daarna maak je een afspraak bij de Kamer van Koophandel bij jou in de buurt. Tijdens deze afspraak neem je jouw inschrijving door, krijg je een aantal vragen en wanneer je deze beantwoord hebt kan je jezelf officieel de eigenaar noemen van je eenmanszaak. Je krijgt meteen je KvK-nummer en een voorlopig btw-nummer mee en een kopie van belangrijke gegevens. Als je een eenmanszaak start wordt je meteen aangemeld bij de belastingdienst tijdens je inschrijving.

Vergunningen uitzoeken

Voor de meeste branches zijn er tegenwoordig geen vergunningen meer nodig. Maar je kunt te maken krijgen met vergunningen die wellicht voor jou verplicht zijn.

Wanneer je voor je eenmanszaak een bedrijfspand wilt laten bouwen heb je bijvoorbeeld een bouwvergunning nodig. Daarnaast kan je ook te maken krijgen met de Wet Milieubeheer dat te maken heeft met een milieuvergunning. Hierbij wordt er gekeken of je schade of overlast kan veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is een bouwbedrijf die asbest uitstoot, hiervoor ben je verplicht om een milieuvergunning aan te vragen.

Als je reclame wilt maken voor je eenmanszaak en dit wil je doen door middel van reclameborden buiten op te hangen geldt hier ook dat je er een vergunning nodig voor moet hebben, want dit mag niet zomaar. Op de website van de Kamer van Koophandel staan alle vergunningen in detail voor je uitgelegd per branche.

Voorbeeld:

Je gaat een slijterij beginnen. Dan ga je naar vergunningen per branche en zoek je naar detailhandel, groothandel en ambachten. Vervolgens krijg je een aantal onderwerpen die de meeste ondernemers willen weten, hier staat alcohol verkopen tussen en daar klik je dan op. Nu krijg je een webpagina met alle eisen en verplichtingen waar je aan moet voldoen om alcohol te mogen verkopen.

Wil je een zaak starten in de detailhandel, horeca of industrie en je hebt een pand hiervoor op het oog. Ga dan altijd na of wat jij wilt wel mag volgens het bestemmingsplan van jouw gemeente.

Juridische zaken

Aangezien je als eigenaar van een eenmanszaak zelf aansprakelijk bent voor alle risico’s en je je eigen pensioen moet opbouwen kan je een aantal verzekeringen afsluiten.

Zo kan je gebruik maken van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Hierbij ben je verzekerd tegen schade die je aan spullen en personen veroorzaakt. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ben je beschermt tegen je inkomen bij ziekte. Elke ondernemer zou een prettige relatie willen met zijn klanten en leveranciers. Toch is er de mogelijkheid dat er een zakelijk conflict ontstaat. Hierdoor kan je zelfs in een gerechtelijk proces komen. Met de zakelijke rechtsbijstandverzekering ben je beschermt in zulk soort gevallen. Met de inventaris- en voorraadverzekering ben je verzekerd tegen diefstal en schade van je inventaris of voorraad. Of je je nu voor alles moet verzekeren is maar de vraag. Je kunt altijd terecht bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of de bank om deskundig advies aan te vragen. Of vraag het eens aan andere ondernemers.

Marktonderzoek

Door marktonderzoek uit te voeren ga je de markt in kaart brengen. Hiervoor moet je eerst kijken in wat voor branche jij je gaat begeven. Door middel van deskresearch kun je al veel te weten komen. Bijvoorbeeld hoe groot de concurrentie is in de markt waar jij je gaat begeven en wat zij doen om hun product of dienst eruit te laten springen. Je kunt hiervoor benchmarking gebruiken, dit wilt zeggen dat je marktpartijen vergelijkt met jezelf. Daar vanuit kun je een aantal punten voor jezelf noteren en wellicht wekt het ideeën op die jij weer kunt gebruiken.

Wanneer je dit onderzocht hebt kun je aan de hand hiervan een SWOT-analyse maken. Hiermee breng je de sterke en zwakke punten van je eigen bedrijf in kaart en die ga je tegenover de kansen en bedreigingen binnen de markt waarin je je gaat begeven zetten. Een goede informatiebron is het internet. Het is ook een goed idee om beurzen te bezoeken om meer informatie te verkrijgen en het verzamelen van brochures, prijscatalogen en folders kan ook nuttig zijn.

Aansprakelijkheid en algemene voorwaarden als eenmanszaak

Er wordt juridisch gezien geen onderscheid in een eenmanszaak gemaakt tussen het privé en zakelijk vermogen. Dit wilt zeggen dat je als eigenaar voor alle (financiële) zaken zelf aansprakelijk bent. Tevens betekent dit dat kosten kunnen worden verhaald op je privévermogen. Wanneer er een faillissement plaatsvindt is de kans groot dat je zelf voor alle kosten moet opdraaien.

Als ondernemer wil je bij de levering van een dienst of product afspraken met de klant maken. Om deze afspraken niet steeds opnieuw te moeten maken is het verstandig om algemene voorwaarden  te hanteren Hierin staan de verplichtingen en regels vastgelegd die je bij het aangaan van de overeenkomst gebruikt. Inhoudelijk kan dit bijvoorbeeld gaan over hoe de transactie plaatsvindt en hoe de producten geleverd worden. Iedere onderneming is uniek en heeft zijn eigen regels. De voordelen hiervan zijn dat je juridische geschillen voorkomt, het hebben van extra zekerheid, het beschermen van belangen en het beperken van de aansprakelijkheid. Je kunt de algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Administratie

Een van de verplichte zaken bij een eenmanszaak  is het bijhouden van een administratie. Hierop geldt vervolgens een bewaartermijn van 7 jaar, dit omdat de belastingdienst je administratie wilt kunnen controleren. Een complete administratie bestaat uit facturen die je hebt verstuurd en ontvangen, bonnetjes die je hebt betaald, een uren- en kilometerregistratie en bankafschriften. In het begin zou je dit zelf kunnen doen. Wanneer je onderneming aan het groeien is en je minder tijd voor dit soort zaken hebt kun je een boekhouder inhuren die dit voor je doet. Je hebt ook de optie om met boekhoudsoftware aan de slag te gaan. Werken met boekhoudsoftware zorgt voor een nette, complete boekhouding die overzicht geef.  De belastingdienst raadt het daarom ook altijd aan.

Handige boekhoudsoftware voor jou als eenmanszaak

Met welke belastingen krijg ik te maken?

Als eigenaar van een eenmanszaak ben je verplicht om belasting te betalen. Je krijgt met twee soorten belastingen te maken. Dit zijn de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. De inkomstenbelasting gaat over de belasting die je betaalt over de gemaakte winst van je onderneming. Dit moet 1 keer per jaar gebeuren.

De omzetbelasting betaal je over de gemaakte omzet, dit is de BTW die je hierover rekent. Dit moet per kwartaal gebeuren. Het is daarom handig om altijd een deel van je omzet opzij te leggen voor wanneer je belasting moet afdragen. Zo weet je zeker dat je de belasting kan betalen. Bij de start van je eenmanszaak heb je recht op een aantal aftrekposten. Hiermee kun je de eerste jaren profiteren van extra belastingvoordeel. Wil je berekenen hoeveel inkomstenbelasting je ongeveer gaat betalen? Gebruik dan onze handige rekentool om de inkomstenbelasting voor jouw eenmanszaak te berekenen.

Klanten werven

Om je onderneming te laten groeien is het noodzakelijk om klanten te werven. Dit kun je doen op verschillende manieren. Eerst moet je naar jezelf kijken. Wie is jouw voornaamste doelgroep? Voor welke klanten of opdrachtgevers kan jouw diensten of producten van toegevoegde waarde zijn?

Tegenwoordig is het internet niet meer weg te denken, zorg ervoor dat je online goed zichtbaar bent. Maak gebruik van social media kanalen om je naamsbekendheid te vergroten.

Bevind je in de juiste kringen en zorg voor een zo’n groot netwerk. Zo zijn er diverse netwerkbijeenkomsten die je kunt bijwonen. Wees duidelijk in welke branche je bent gespecialiseerd.

Een aantal acquisitie tips om klanten te werven zijn:

  • Stuur een mail
  • Bel mensen op
  • Organiseer een event
  • Bezoek een webinar

Productopbouw

Een product is alles wat op de markt kan worden aangeboden om aan een vraag te voldoen. Dit kan een tastbaar goed zijn waarbij je kunt denken aan een artikel in een winkel. Maar dit kan net zo goed een dienst zijn waarbij je kunt denken aan het bouwen van websites. Mocht het een tastbaar goed zijn dat je wilt gaan verkopen, dan moet je jezelf eerst afvragen hoe je jezelf gaat positioneren in de markt. Zou dit product goed verkopen? Zo ja, wat is de hoeveelheid aan voorraad wat je in zou kopen en hoeveel winstmarge zou je over je product kunnen rekenen? Het is dan ook goed dat je een unique selling point USP ontwikkeld zodat jij je onderscheidt van de rest. Het is handig om een plan van aanpak voor jezelf te schrijven over hoe jij je product onder de aandacht gaat brengen zodat potentiële klanten overgaan tot aankoop.

Voorbeeld:

Je start met een kledingwinkel. Dan moet je er dus over nadenken wat voor kleding je gaat verkopen, is dit casual, zakelijk of wat anders? Wat is jouw introductieaanbod en hoe trek je de aandacht aan zodat mensen bij jou in de winkel naar binnen lopen? Bedenk een uniek concept zodat je opvalt en creëer je naamsbekendheid.

Marketing

Een belangrijk onderdeel voor wanneer je je eenmanszaak gaat starten is de marketing. Hoe ga jij je positioneren in de markt en hoe onderscheid jij je van de rest? Je levert een dienst of product en je wilt natuurlijk dat de klant dit bij jou gaat afnemen. Met behulp van een goede marketingmix weet je hoe je jouw dienst of product aanbiedt.

De originele marketingmix staat voor prijs, product, plaats en promotie.

  • De prijs spreekt voor zich, welke prijzen ga je hanteren
  • Product staat voor het in kaart brengen van wat je precies te bieden hebt aan de klant
  • De plaats staat voor waar je jouw dienst of product kunt afnemen, is dit via het internet of via een fysiek bedrijf en waar vestig jij dit bedrijf?
  • De promotie wilt zeggen dat je de naamsbekendheid wilt opbouwen zodat steeds meer consumenten van jouw dienst of product afweten. Doe je dit door middel van advertenties, mond tot mond reclame etc.

Er zijn tegenwoordig ook nieuwe p’s. Deze zijn proces, personeel en physical evidence. Bij het proces draait het om het aankoopproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Het proces begint vanaf dat iemand de winkel binnenloopt tot en met de aankoop. Welke stappen nemen klanten voordat ze een aankoop doen? Welke procedure volg je als een klant hulp wilt of wanneer hij/zij ontevreden is? Bij het personeel gaat het om de kwaliteit van de werknemers. Over welke vaardigheden en kennis moeten zij beschikken? Hoe gaan wij onze werknemers aansturen of belonen? Wat voor houding verwachten wij van hen? Bij physical evidence gaat het om de omgeving waarin het product wordt verkocht. Wat voor werkkleding dragen de werknemers? Hoe wordt het pand ingericht? Hoe wordt ervoor gezorgd dat klanten blijven terugkomen?

Financiering van je eenmanszaak

Bij het starten van een eenmanszaak is het ook slim om naar je financiering te kijken. Denk hierbij aan je startkapitaal. Een begroting, hoeveel winst en verlies verwacht je het komende jaar te maken? Wanneer je niet genoeg startkapitaal hebt zijn er meerdere mogelijkheden om aan het benodigde geld te komen. Dit kan zijn door een zakelijke lening bij investeerders of de bank aan te vragen, crowdfunding, of bij je vrienden en familie. Hiervoor is het handig om een plan te maken hoeveel geld je nodig hebt en wat je precies met het geld wilt gaan doen. Dit maakt het voor jezelf overzichtelijk en duidelijk wat je voor ogen hebt.

Zoals je leest komt er flink wat kijken bij het oprichten van een eenmanszaak. Maar dat mag ook wel. Je gaat immers je eigen bedrijf beginnen!  Een goed voorbereiding is het halve werk, dat geldt ook zeker voor een eenmanszaak!

Wil je zonder zorgen starten? Vind meteen een goede boekhouder:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kenniscentrum