Search
Search

Wat is een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting is een begroting die de verwachte opbrengsten en kosten overzichtelijk weergeeft. Het gaat hierbij om de kosten en opbrengsten die verwacht worden, dus in de toekomst kunnen deze cijfers worden aangepast. Er kunnen bijvoorbeeld extra kosten gemaakt worden.

Ondanks dat de exploitatiebegroting niet bestaat uit gerealiseerde cijfers, maar uit de verwachte cijfers, is deze begroting een belangrijk overzicht. In dit overzicht kun je eenvoudig de toekomstige kosten en opbrengsten bekijken en op basis van deze verwachting kunnen er berekeningen worden gemaakt.

Voor een ondernemer is het bijvoorbeeld hartstikke interessant om te weten hoeveel omzet hij of zij moet draaien om de kosten te kunnen dekken. Niet alleen voor de ondernemer zelf zijn de cijfers in deze begroting van belang, maar ook voor externe partijen kunnen deze cijfers interessant zijn. Wanneer je een lening wil gaan afsluiten bij de bank, dan wil de bank bijvoorbeeld kijken hoe jouw exploitatiebegroting eruit ziet.

In totaal bestaat een exploitatiebegroting uit 4 verschillende onderdelen:

  • De verwachte omzet
  • De verwachte inkoopwaarde
  • De verwachte kosten
  • De verwachte belastingen

Waarom een exploitatiebegroting maken?

Er zijn verschillende motieven om een exploitatiebegroting te maken. In de inleiding kwam al naar voren dat externe partijen graag deze begroting in willen zien. Daarnaast is de begroting handig voor het overzicht van de ondernemer. Als ondernemer heb je direct inzicht in je opbrengsten en kosten, waardoor je weet wanneer je kosten kunt dekken. Daardoor kun je ook ontdekken wanneer je onderneming winstgevend is. Op basis van deze cijfers kan een ondernemer hierdoor verder gaan met zijn plannen of nieuwe plannen opstarten.

Wat zegt de exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting kan een hoop zeggen over je onderneming. Je kunt snel zien of je onderneming winstgevend is, maar ook welke kosten de grootste kostenpost zijn en welke kosten eventueel vermeden kunnen worden. Hierdoor kun je vroegtijdig anticiperen op de eventuele problemen. Een begroting blijft immers een verwachting, zonder harde eindcijfers. Je kunt daarom op tijd je onderneming bijsturen en vervelende verrassingen hierdoor voorkomen. Wat bijvoorbeeld weleens een probleem kan zijn is dat er een periode is dat de kosten hoog zijn terwijl de omzet laag is. Met een exploitatieoverzicht maak je dit inzichtelijk en kan je hierop anticiperen. Bijvoorbeeld door krediet aan te vragen voor die periode. 

Als ondernemer is het belangrijk dat je geen verlies maakt en het liefst juist winst maakt. Door een inschatting te maken van de omzet, weet je waar je ongeveer aan toe bent. Deze schatting moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn. Om een goede schatting van de omzet te maken, is het handig om te onderzoeken hoeveel klanten of verkochte producten je dit jaar verwacht. Door dit getal te vermenigvuldigen met het gemiddelde aankoopbedrag of gemiddelde verkoopprijs van een product, kun je op basis van je vooronderzoek een goede schatting maken. Deze omzet is natuurlijk geen winst, waardoor het belangrijk is om de kosten in kaart te brengen. Daarom is het belangrijk om te weten wat het aanbieden van jouw diensten kost of wat de kostprijs van een product is.

Tussentijdse controle

Daarnaast kun je deze begroting het hele jaar door gebruiken. Hierdoor kun je checken of jouw omzet op schema ligt, of dat deze juist lager uitvalt. Indien je dit tussentijds kunt opmerken, kun je er tijdig de nodige aanpassingen aan verrichten. Op deze manier kun je ook goed je onderneming in de gaten houden en wekelijks of maandelijks je doelen bereiken.

Voorbeeld van een exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting (voorbeeld)
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Omzet
50.000
70.000
45.000
80.000
Inkoopwaarde omzet
15.000
21.000
14.000
20.000
Kosten
Inhuur derden
3.000
5.000
2.000
5.000
Huur pand
4.500
4.500
4.500
4.500
Marketing
6.000
3.000
2.000
3.000
Overig / Algemeen
3.000
3.000
3.000
3.000
Afschrijving
1.500
1.500
1.500
1.500
Totaal kosten
18.000
17.000
13.000
17.000
Resultaat voor belastingen
17.000
32.000
18.000
43.000
Inkomstenbelasting
6.200
11.600
6.600
15.700
Resultaat na belasting
10.800
20.400
11.400
31.600

Exploitatiebegroting met of zonder btw?

Bij een exploitatiebegroting zijn de bedragen altijd zonder de btw. Dit is anders dan bij de liquiditeitsbegroting, waar alle bedragen juist inclusief btw zijn. In een liquiditeitsbegroting zet je de btw bedragen in een aparte kolom. Wanneer je een exploitatiebegroting maakt, is het dus belangrijk dat alle bedragen die je gebruikt zonder btw zijn. Het is verstandig om die goed te controleren, of een specialist hiernaar te laten kijken. Hierdoor voorkom je vervelende verrassingen en kun je de focus weer leggen op ondernemen!

Goed om te weten over de exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is een schatting van kosten en omzet. Het is daarom minder belangrijk dat alles tot achter de komma klopt. Het gaat er vooral om dat je een beeld hebt van de omzet en kostenposten over een jaar. 

Omdat de exploitatiebegroting een boekhoudkundige begroting is voer je ook afschrijvingen op. 

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Als bedankje krijg je onze handige budgettool in jouw mailbox!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.

Meer tips?