Wat is het eigen vermogen?

Zodra je aan de slag gaat met de boekhouding van jouw onderneming kom je veel financiële begrippen tegen. Eén van die begrippen is het eigen vermogen op de balans. Het staat aan de creditzijde (rechts). Op diezelfde balans vind je tevens het vreemd vermogen. Het staat evenals het eigen vermogen op de balans aan de creditzijde (rechts). Het zijn namelijk alle schulden die jij hebt moeten maken om jouw bedrijf op te starten of om het te laten groeien. Het eigen vermogen op de balans is eigenlijk een restpost. Deze restpost wordt als laatste opgesteld en het is eenvoudig te berekenen.

eigen vermogen (EV) = alle bezittingen -/- alle schulden

De bezittingen op de balans worden ook wel de activa genoemd en de schulden op de balans worden ook wel de passiva genoemd.

Het vreemd vermogen op de balans

Het verschil tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans is eenvoudig te onthouden. Het vreemd vermogen bestaat uit alle schulden van jouw onderneming. Het gaat hierbij om de kortlopende en langlopende leningen maar ook om de crediteuren. Je bent hen namelijk nog geld verschuldigd. Al deze schulden worden de passiva genoemd. En zoals eerder al aangegeven: het staat op de creditzijde van de balans (rechts). De activa vermeldt alle bezittingen. Je kunt hierbij denken aan gebouwen, machines, auto’s, vorderingen, voorraad, banksaldi en het kasgeld. Het verschil tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans laat zien hoe gezond jouw bedrijf is. Dit verhoudingsgetal is de solvabiliteit van jouw onderneming. Hierover later iets meer.

Het berekenen van het eigen vermogen

Om het eigen vermogen te berekenen op de balans tel je alle bezittingen op. Hieronder vind je een voorbeeld. Alle bedragen zijn in euro’s.

 • gebouwen 600.000
 • machines 155.000
 • auto’s 28.000
 • kantoorinventaris 3.650
 • voorraad goederen 18.500
 • debiteuren 6.700
 • banksaldi 2.350
 • kasgeld 1.220

Dit levert een totaal op van 815.420 euro aan bezittingen.

Daarna doe je hetzelfde met alle schulden. Wederom een voorbeeld.

 • hypotheek 350.000
 • langlopende leningen 13.000
 • kortlopende leningen 8.800
 • crediteuren 4.470
 • financial leaseverplichtingen 1.444
 • een negatief rekening courant saldo 7.680

Het totaal van de schulden is 385.394 euro. Deze totalen trek je vervolgens van elkaar af en zo vind je het eigen vermogen op de balans. In dit voorbeeld is het eigen vermogen op de balans 430.026 euro. Namelijk 815.420 euro -/- 385.394 euro.

Een negatief eigen vermogen

Je ziet dat het eigen vermogen berekenen op de balans helemaal niet zo moeilijk is. Als blijkt dat er een negatief eigen vermogen overblijft omdat er meer schulden dan bezittingen zijn is het belangrijk om tijdig de hulp van een boekhouder of een accountant in te roepen. Jullie kunnen dan samen gaan werken aan een gezonde solvabiliteit van jouw onderneming waarbij het eigen vermogen weer toeneemt en het vreemd vermogen afneemt.

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Inschrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang onze handige budgettool in jouw mailbox!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.