Het urencriterium van 1225 uur per jaar voor ondernemers (update 2023)

Het urencriterium van 1225 uur per jaar voor ondernemers (update 2023)

Werk je in een heel jaar meer dan 1.225 uur, en heeft je onderneming als rechtsvorm de eenmanszaak, vof of maatschap? Dan voldoe je aan het urencriterium van de Belastingdienst dat mede bepaalt of je gezien wordt als ondernemer. Met de vaststelling dat je ondernemer bent, kom je in aanmerking voor diverse aftrekposten en betaal je minder inkomstenbelasting. Maar welke uren tellen allemaal mee voor het urencriterium en hoe bewijs je deze uren mocht je controle krijgen?

Apps en software voor urenregistratie

Meteen een tip voor goede registratie, gebruik online software of een app om je uren in te registreren. Enkele goede opties voor het registreren van je uren zijn:

 

Wanneer ben je ondernemer volgens de Belastingdienst?

Het urencriterium van 1225 uur is een van de belangrijkste criteria die de Belastingdienst hanteert om te bepalen of je ondernemer bent. Het aantal uren dat je moet maken om als ondernemer gezien te worden, is voor 2022 1225 uren. Dit urencriterium hanteert de Belastingdienst al jaren.

Het komt neer op ongeveer drie dagen (bij dagen van 8 uur), of 24 uur per week werken. En vergis je daarbij niet: 52 x 24 = 1248 uren. Dat betekent dus dat je elke week van het jaar zou werken! Als we ervan uitgaan dat je ook vakantie neemt of weleens ziek bent, dan moet het aantal uren per week dus wel meer zijn. Dit moet je zelf in de gaten houden. Ook daarom is het handig om je uren te registreren in een urenregistratie app of een boekhoudsysteem.

Naast het urencriterium zijn de antwoorden op de volgende vragen van belang om te bepalen of je een duurzame onderneming draait (of je ondernemer bent voor de Belastingdienst):

 • Heb jij een eenmanszaak of zit je in een vof?
 • Maak je winst?
 • Loop je ondernemersrisico?
 • Maak je reclame voor jouw bedrijf?
 • Hoeveel opdrachtgevers heb je?
 • Ben jij aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen beoordeelt de Belastingdienst of je als zzp’er een ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Belangrijk is dat uit de antwoorden blijkt dat er sprake is van een duurzame onderneming. Doe de ondernemerscheck op de website van de Belastingdienst om na te gaan of ze jou zien als ondernemer.

Het aantal gewerkte uren bewijzen voor het urencriterium

De meeste vereisten om als ondernemer te kwalificeren voor de inkomstenbelasting zijn simpel te toetsten. Zo is het makkelijk te beoordelen of je winst maakt, ondernemersrisico neemt, als eenmanszaak of vof geregistreerd staat, je meer dan één opdrachtgever hebt en je aansprakelijk bent voor de schulden van je onderneming. Deze vereisten blijken al snel uit je registratie bij de Kamer van Koophandel en je financiële administratie.

Het tegenovergestelde geldt voor het urencriterium. Dat is als vereiste namelijk lastig vast te stellen. Terwijl het wel een van de belangrijkste vereisten is om aan te voldoen. Kun je als ondernemer niet aannemelijk maken dat je 1225 uur aan je onderneming hebt besteed? Dan ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer en vervalt je recht op diverse aftrekposten waaronder de zelfstandigenaftrek. En dat betekent dat je belastingvoordeel misloopt! Zonde toch?

Alleen al de zelfstandigenaftrek is in 2022 € 6.310… zie onderaan dit artikel hoe dit doorwerkt in bijvoorbeeld de kortingen. Deze aftrekpost mag je als ondernemer vóór berekening van je inkomstenbelasting aftrekken van de winst van je bedrijf. Hierdoor wordt je winst dus lager en daardoor ook de belasting die je moet betalen.

Als je niet voldoet aan het urencriterium en minder dan 1225 in een jaar werkt, heb je in dat jaar geen recht op aftrekposten als zelfstandigenaftrek en (eventueel) startersaftrek. Bij controle wil de Belastingdienst inzage hebben in alles wat met jouw bedrijf te maken heeft. Zorg dus dat je aannemelijk kunt maken dat je die 1225 uren hebt gemaakt. Daarom moet je agenda’s, zakelijke e-mails en alle andere correspondentie bewaren. Ook het bijhouden van je uren in een tool of app is alleen hierom al een goede reden om te doen.

Urenverantwoording richting klanten (en jezelf)

Niet allen voor de Belastingdienst, maar ook voor jouw klanten/opdrachtgevers en voor jezelf is het een goed idee om je uren bij te houden. Klanten kunnen je om een verantwoording van gewerkte uren vragen. Dat is heel normaal als je per uur wordt betaald of bijvoorbeeld meerwerk op urenbasis in rekening brengt. Een goede urenregistratie is dan een must. Maar ook voor jezelf is het handig om je uren bij te houden. Als je bijvoorbeeld met vaste tarieven per opdracht/dienst werkt, kun je met een urenregistratie in de gaten houden of je niet te veel uren steekt in één zo’n opdracht.

Door je uren bij te houden krijg je inzicht in waar je tijd naartoe gaat. Wat kost meer tijd dan je dacht en wat juist minder? Hierop kan je vervolgens anticiperen. Misschien kun je bepaalde zaken beter uitbesteden omdat ze te veel tijd kosten en moet je juist meer tijd vrijmaken voor andere belangrijke zaken?

Startende ondernemers opgelet: halverwege het jaar beginnen, maar zelfde urencriterium

Voor starters is het belangrijk om te beseffen dat het urencriterium gaat over een heel kalenderjaar. Je telt het aantal uren van januari tot en met december. Het maakt daarbij niet uit wanneer je met ondernemen bent gestart. Start je bijvoorbeeld op 1 juli? Dan moet je voor dat kalenderjaar minimaal 1225 uren in je bedrijf steken als je gebruik wilt maken van de fiscale voordelen als startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Hoe later je in het jaar start, des ter lastiger het dus wordt om voor dat jaar aan het urencriterium te voldoen. Wel tellen de voorbereidingsuren die je maakt voor de start van je bedrijf, mee. Denk aan het schrijven van je ondernemingsplan, de tijd die je besteedt om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, enz. Hou deze uren dus goed bij als je start!

Benieuwd of je dit jaar nog voldoet aan het urencriterium? Gebruik onze tool voor het urencriterium berekenen!

Uitzonderingen op het urencriterium

Er zijn een aantal uitzonderingen op het urencriterium:

 • Coronacrisis
  Deze uitzondering geldt voor de periodes 1 maart tot 1 oktober 2020 en 1 januari tot 1 juli 2021. Kwam je in (één van) die jaren niet aan de 1225 uren, dan mag je in deze periodes ervan uitgaan dat je ten minste 24 uur per aan je onderneming hebt besteed. Voor meer informatie en een voorbeeld van hoe je je uren dan moet berekenen vind je op de website van de Belastingdienst.
 • Arbeidsongeschiktheid
  Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium 16 uur per week of 800 uur per jaar. Ben je arbeidsongeschikt en besteed je als ondernemer in een jaar minimaal 800 uur aan je onderneming(en)? Dan voldoe je aan het verlaagd-urencriterium.
 • Zwangerschap
  Voor ondernemers die hun werk hebben onderbroken vanwege zwangerschap tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Tips om je uren goed bij te houden voor het urencriterium

Omdat het urencriterium bepaalt of je in aanmerking komt voor diverse aftrekposten, is het kunnen bewijzen van je gemaakte uren belangrijk. Nu is het bijhouden van je uren vaak een lastig karwei. Je doet van alles op een dag, maar dit registreer je meestal niet meteen. Gevolg is dat je niet meer precies weet wat je nou wanneer deed. Zeker niet na een paar dagen, weken, maanden of zelfs jaren.

Daarom zijn er tegenwoordig veel slimme urenregistratie apps die het bijhouden hiervan makkelijker maken. De meeste urenregistratieprogramma’s zijn voorzien van een app waardoor je je uren elke dag op je mobiel kunt bijwerken. Dit is echt aan te raden, want het is snel en makkelijk. Zo zorg je ervoor dat jouw urenregistratie altijd klopt. Veel gebruikte urenregistratieprogramma’s zijn:

 

Alternatief voor deze urenregistratiesoftware is het bijhouden van je uren in Excel of je agenda. Bewaar je papieren agenda (als je die nog gebruikt) ook altijd, zodat je hiermee aannemelijk kunt maken dat je voldoende uren voor je onderneming hebt gedraaid.

Welke uren tellen wel en niet mee voor het urencriterium?

Zowel je directe (declarabele) als indirecte (niet-declarabele) uren tellen mee voor het urencriterium. Het gaat dus niet alleen om de uren die je kunt factureren. Ook de uren waarin je je administratie bijwerkt, acquisitie pleegt of voorraad inkoopt, horen bij de uren die je voor je onderneming werkt. Belangrijk hiervoor is wel dat je in de uren die je registreert, ook daadwerkelijk werkt voor je onderneming. De uren waarin je slechts beschikbaar bent, tellen niet mee voor het urencriterium.

De Belastingdienst geef zelf het volgende voorbeeld om het verschil uit te leggen:

“Bart heeft een webhostingbedrijf. Hij is in het weekeinde 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor zijn klanten. De klanten bellen als er een storing met hun website is. Dat komt ongeveer 1 keer in de maand voor. Bart is 4 uur bezig om de storing op te lossen. Deze 4 uur mag Bart meerekenen voor het urencriterium. De overige 44 uur dat hij bereikbaar was, mag hij niet meerekenen voor het urencriterium, omdat hij die uren niet gewerkt heeft.”

Urencriterium en vrijstellingen

Als je aan het urencriterium voldoet kom je in aanmerking voor aftrekposten als de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek (als onderdeel van de ondernemersaftrek). Hiernaast is er ook nog de MKB-winstvrijstelling. Even op een rijtje, bijvoorbeeld als je een winst hebt van € 38.000 in 2022:

Resultaat
Starter (voldoet niet aan urencriterium)
Starter (voldoet aan urencriterium)
Bruto winst
€ 38.000
€ 38.000
Zelfstandigenaftrek
– € 6.310
Startersaftrek
– € 2.123
Belastbaar inkomen
€ 38.000
€ 29.561
MKB Winstvrijstelling
– €5.320
– € 4.139
Belastbaar inkomen uit werk en inkomen na aftrekposten
€ 32.680
€ 25.428
Belasting voor korting
€ 12.124
€ 9.426
Algemene heffingskorting
– € 2.141
– € 2.641
Arbeidskorting
– € 4.064
– € 4.180
Belasting na korting
€ 5.919
€ 2.605
Te betalen ZVW
€ 1.879
€ 1.399
Totaal inkomstenbelasting
€ 7.798
€ 4.004
% belasting van brutowinst
21%
11%
Netto jaarinkomen
€ 30.202
€ 33.996

Als je een starter (kolom rechts) vergelijkt die voldoet aan het urencriterium met een starten die niet voldoet aan het urencriterium zie je dat de laatste bijna het dubbele kwijt is aan belastingen. Het is dus zeer aantrekkelijk om je voor de inkomstenbelasting als ondernemer te kwalificeren en te voldoen aan het urencriterium van 1225 uur. Je kan zelf makkelijk narekenen hoe dit voor jou zit met onze rekentool voor de inkomstenbelasting. Houd daarom als zzp’er een goede urenadministratie bij om aan te tonen dat je aan de eis van 1225 uur voldoet:

 

De voordelen van een goed urenregistratie op een rij

Nog even de drie voordelen van een goede urenregistratie op een rij:

 1. Fiscale voordelen
  Je betaalt minder belasting (vanwege recht op aftrekposten) als je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur én je kunt deze uren bewijzen aan de Belastingdienst.
 2. Verantwoording naar je klanten
  Je kunt jouw uren verantwoorden aan je klanten.
 3. Inzicht in je tarieven en bedrijfsvoering
  Door registratie en monitoring van je uren weet je beter waar je jouw uren aan besteedt en daar kun je je tarieven en bedrijfsvoering op aanpassen.

Jasper Runneboom

Dankzij 10 jaar zelf ondernemen en werken bij de Kamer van Koophandel heb ik goede kennis van cijfers en inside informatie over de Belastingdienst zelf. Deze en andere informatie voor je boekhouding vind je op deze website.

Andere interessante artikelen

Jaarlijks afschrijven op je bedrijfspand? Zo werkt het

Wanneer je als ondernemer een bedrijfspand voor eigen gebruik koopt, is dat vaak een flinke kostenpost. Deze kosten mag je fiscaal gezien ...
Gepost op: 14 december 2021

De coöperatie als rechtsvorm

Een rechtsvorm die maar weinig bekend is, is de coöperatie. Deze coöperatie biedt zzp’ers de mogelijkheid samen te werken met andere zelfstandigen ...
Gepost op: 21 september 2015

Online Marketing Tools

Jij, je bedrijf en ook je marketingbeleid moeten met de tijd meegaan, dat doet je doelgroep immers ook. De tijd dat mensen ...
Gepost op: 22 mei 2015

Zo monitor je de financiële gezondheid van je eenmanszaak

Elke eenmanszaak doet er goed aan om zich te verdiepen in de boekhouding en de financiële gegevens van zijn bedrijf. Want, door ...
Gepost op: 19 februari 2020

Wat is mijn marge en waarom is dat zo belangrijk?

Ze vliegen je regelmatig om de oren: de succesverhalen over gigantische omzetten die ondernemers gedraaid hebben. En natuurlijk kunnen ze jou dat ...
Gepost op: 25 januari 2022

Een jaarrekening met een eenmanszaak: nuttig en nodig?

Doen wat je het liefste doet, werken waar en wanneer je maar wilt en zelf je prijzen bepalen: als eigenaar van een ...
Gepost op: 5 oktober 2020

Wat is een inkoopfactuur?

Als je als ondernemer (zzp’er) producten of diensten inkoopt, krijg je hiervoor een inkoopfactuur met daarop het bedrag dat je de leverancier ...
Gepost op: 18 mei 2020

Wat doet een boekhouder eigenlijk?

Als zzp’er of zelfstandig ondernemer kun je er veel baat bij hebben om een boekhouder in de arm te nemen. Iedereen die ...
Gepost op: 1 maart 2019

Contracten

Zaken doen betekent afspraken maken. Het is belangrijk om de gemaakte afspraken goed op papier vast te leggen. Mocht het namelijk niet uitpakken ...
Gepost op: 22 mei 2015

Review DigiBTW boekhoudprogramma

Voor zelfstandige ondernemers is het van levensbelang dat ze een goede boekhouding voeren. Dat is niet alleen belangrijk om inzicht te krijgen ...
Gepost op: 9 oktober 2018

Handig

Top 3

Boekhoudsoftware

4.5/5
4.5/5
4.5/5

Dit zijn gesponsorde resultaten

Geef je hieronder op 👇

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.