Welke aftrekposten zijn er voor zzp’ers?

Welke aftrekposten zijn er voor zzp’ers?

Aftrekposten op de inkomstenbelasting maken ondernemen als zzp’er een stuk leuker. Als je aan de voorwaarden voldoet betaal je namelijk een stuk minder belasting. Maar deze voorwaarden voor aftrekposten veranderen vaak. Ook je winst en het aantal gewerkte uren bepalen de hoogte van aftrekposten. Hoeveel voordeel je dus uit aftrekposten haalt verschilt jaarlijks.

Geen belastingvoordeel missen? Gebruik  boekhoudsoftware, die regelt vrijwel alles voor je:

 

Of vind hier eenvoudig een briljante boekhouder.

Waarom zijn er aftrekposten voor zzp’ers?

Aftrekposten voor (startende) zzp’ers zijn er om je te helpen met het opbouwen van je bedrijf en voor het opbouwen van reserves zoals voor je pensioen. Daarnaast zijn een aantal aftrekposten erop gericht om investeringen in je bedrijf te stimuleren. De belangrijkste aftrekposten voor jou en wanneer je er recht op hebt vind je allemaal in dit artikel.

De belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers zijn:

AftrekpostMaximaal aftrekbaar bedrag (2023)
 1. Zelfstandigenaftrek
€ 5.030*
met een maximum van 40%
 1. Startersaftrek
€ 2.123
 1. Mkb-winstvrijstelling
14% van de winst waar de ondernemersaftrek (o.a. zelfstandigenaftrek en startersaftrek) al vanaf is.
Investeringsaftrek
 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
28% van de investering aftrekbaar van de winst.
(bij investeringen hoger dan € 2.600 en lager dan € 63.717.)
 1. Energie-investeringsaftrek (EIA)
45,5% van de investering van de investering aftrekbaar van de winst.
(Zie de voorwaarden hieronder bij 5. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 1. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL
Tot 45% van het investeringsbedrag (MIA).
Tot 75% (VAMIL)
Overige aftrekposten
 1. Meewerkaftrek
Tot 4% van de winst.
(De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat je fiscale partner meewerkt)
 1. Willekeurig afschrijven
Afhankelijk van de hoogte van de investering.
(Alleen voor startende ondernemers)
 1. Autokosten
Alle zakelijke autokosten zijn aftrekbaar.
(Mits auto op naam van de onderneming staat)
 1. Bedrijfsruimte huren of kopen en kantoor aan huis
Kosten externe bedrijfsruimte aftrekbaar.
Kosten kantoor aan huis alleen aftrekbaar als je voldoet aan strenge voorwaarden.
 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Aftrekbaar in box 1. Hoogte afhankelijk van kosten.
 1. (Fiscale) Oudedagsreserve (FOR)
Vervallen per 1 januari 2023.
Heffingskortingen
 1. Algemene heffingskorting
Tussen de € 0 en € 3.070, dit is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.
 1. Arbeidskorting
Afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

De beste boekhoudprogramma’s om je aftrekposten maximaal te benutten:

 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers bedraagt in 2023 maximaal € 5.030 (met een maximum van 40%), over 2022 was dit nog € 6.310. Dit bedrag wordt afgetrokken van de winst voordat er belasting over berekend wordt. De zelfstandigenaftrek verlaagt dus je belastbare winst.

Is de winst lager dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek? Dan wordt de zelfstandigenaftrek dat jaar ook lager. Het niet gebruikte gedeelte (niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek) mag je verrekenen in de komende 9 jaar wanneer je wel meer winst behaalt. De zelfstandigenaftrek kan je toepassen zolang je maar voldoet het aan het urencriterium.

De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2019 elk jaar verlaagd tot uiteindelijk € 900,- in 2027.

Startersaftrek

De startersaftrek bedraagt al jaren € 2.123. Ook in 2022 en 2023 is dit het bedrag. Als starter mag je in de eerste 5 jaar van je onderneming in totaal maximaal 3 keer de startersaftrek van de winst aftrekken. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst en daarmee verlaagt deze aftrek dus de belastbare winst.

De startersaftrek mag je alleen toepassen als:

 • Je in het aangiftejaar ook recht hebt op zelfstandigenaftrek;
 • in 1 (of meer) van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest;
 • in deze periode niet vaker dan 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast;
 • er in het aangiftejaar of in 1 van de 5 voorgaande jaren geen sprake was van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Word je zzp’er dan betekent dit dat je in de eerste 5 jaar van je onderneming maximaal 3 keer recht hebt op de startersaftrek als je ook de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Ook voor de startersaftrek geldt dat je het urencriterium moet behalen.

Waarmee houd je de uren bij voor het urencriterium?

Voor zowel de startersaftrek als zelfstandigenaftrek geldt dat je moet voldoen aan het urencriterium. Deze uren kun je bijvoorbeeld gratis bijhouden in Excel. Maar als je optimaal inzicht in je werkzaamheden wil, dan kun je gebruik maken van urenregistratie software. Vaak bieden software aanbieders een handige app aan waarmee je overal en altijd je uren kunt registreren (bijvoorbeeld met een timer).

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan eens naar onderstaande opties:

 

Mkb-winstvrijstelling

De Mkb-winstvrijstelling voor de jaren 2023 en 2022 en  bedraagt 14% van de winst. Dit is een extra aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. De 14% wordt berekend over de winst minus de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Door het toepassen van de Mkb-winstvrijstelling daalt de inkomstenbelasting voor zzp’ers. Heb je verlies gemaakt? Dan is de MKB-winstvrijstelling nadelig, want dan verlaagt deze het verlies. Voor het toepassen van de MKB-winstvrijstelling hoef je het urencriterium niet te halen.

Wil je goed inzicht in je financiën zodat je weet hoeveel voordeel je haalt uit bijvoorbeeld de MKB-winstvrijstelling? Dan is het aan te raden een boekhoudprogramma te gebruiken. In een goed programma zie je gemakkelijk hoeveel winst je bijvoorbeeld maakt. Enkele programma’s die wij aanraden zijn:

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is ingevoerd om ondernemers te stimuleren geld te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Je mag de investeringskosten afschrijven én tegelijkertijd de investeringsaftrek toepassen.

Er zijn drie soorten investeringsaftrek:

 1. Kleinschaligheidsinversteringsaftrek (KIA)
 2. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer je in 2023 meer dan € 2.600 en minder dan € 63.717? Dan mag je van het geïnvesteerde bedrag 28% meenemen als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Investeringen zijn duurzame bedrijfsmiddelen boven de € 450 (excl. btw). Voorbeelden hiervan zijn apparatuur en inventaris. Om de investeringsaftrek te berekenen mogen alle investeringen boven de € 450 bij elkaar opgeteld worden. Komt het totaal boven de € 2.600 uit? Dan heb je recht op investeringsaftrek en mag je 28% van het totaalbedrag aftrekken van je winst. De KIA geldt niet voor personenauto’s.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, mag je – naast de afschrijving – een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2023 is dit bedrag 45,5% van de investering. De investering moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;

Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt;

Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Zie voor de energielijst op de website van RVO.nl;

Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Via de milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar.

Tip: Heb je in een jaar niet of nauwelijks geïnvesteerd en wil je dit in november of december nog doen en is het totaalbedrag lager dan € 2.600? Schuif de investering dan door naar volgend jaar. Dit jaar wordt de voet voor investeringsaftrek niet behaald, maar volgend jaar misschien wel.

Meewerkaftrek

Als je fiscale partner meewerkt in jouw onderneming, dan kom je mogelijk in aanmerking voor meewerkaftrek. Je betaalt dan minder belasting over de winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat je fiscale partner meewerkt.

Je komt in aanmerking voor meewerkaftrek als:

 • je ondernemer bent;
 • je voldoet aan het urencriterium;
 • jouw fiscale partner zonder vergoeding in jouw onderneming, of de vergoeding is in elk geval minder dan € 5.000. (Als de vergoeding lager is dan € 5.000 dan is de vergoeding zelf niet aftrekbaar, je hebt dan dus alleen recht op meewerkaftrek.)
 • jouw fiscale partner in het aangiftejaar minimaal 525 uur in jouw onderneming werkt. Als het aantal meegewerkte uren hoger is dan 525, dan gelden er diverse percentages van de winst voor de meewerkaftrek.

Willekeurig afschrijven

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven‘. Dit betekent dat je zelf bepaalt hoeveel je wanneer afschrijft. Deze flexibiliteit kan voordelen hebben. Deze regeling mag je alleen toepassen in de jaren dat je recht hebt op startersaftrek én een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap hebt. 

Autokosten aftrekken

Zzp’ers die een auto op naam van de zaak hebben, mogen alle gemaakte autokosten zakelijk aftrekken. Denk aan: de financiering van de auto zelf, de autoverzekering, reparaties en onderhoud en brandstof en afschrijvingen. Ook de btw aftrekken van de te betalen omzetbelasting is aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat je voor je eigen onderneming btw rekent.

Let op: Er gelden uitzonderingen. Als je in een aangiftejaar meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt, moet je bijtelling betalen. Lees meer hierover en over leaseauto’s op naam van de onderneming op de website van de Belastingdienst.

Bedrijfsruimte huren of kopen en kantoor aan huis

Van de externe bedrijfsruimte die je huurt of koopt, kun je de kosten aftrekken als bedrijfskosten. Bij een kantoor aan huis hebt, mag je de kosten alleen aftrekken als je aan strenge voorwaarden voldoet:

 • Je gebruikt de werkruimte voor minstens 90% voor je bedrijf;
 • De ruimte heeft een eigen opgang;
 • De ruimte heeft eigen voorzieningen zoals sanitair;
 • De ruimte als werkruimte kan worden verhuurd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook fiscaal aftrekbaar. Niet als zakelijke aftrekpost, maar als persoonlijke aftrekpost in box 1. Dit valt onder dezelfde aftrekpost als bijvoorbeeld de premies voor lijfrente. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

(Fiscale) Oudedagsreserve (FOR)

Vanaf 1 januari 2023 kun je geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer vormen. Deze regeling is afgeschaft. Je mag ook geen bedragen meer toevoegen aan een bestaande FOR. Heb je een FOR op de balans staan (van vóór 2023)? Dan blijven de regels gelden rond het afwikkelen.

De Fiscale Oudedagsreserve was eigenlijk geen aftrekpost, maar een belastingvoordeel in de vorm van uitgestelde belasting. De Oudedagsreserve was bedoeld om als ondernemer fiscaal aantrekkelijk te sparen voor je pensioen. Eigenlijk reserveerde je dus een deel van de winst voor je oudedagsvoorziening.
Wie voldeed aan het urencriterium en aan het begin van het aangiftejaar (uiterlijk 2022) nog niet de AOW-leeftijd bereikt had, mocht een deel van de jaarwinst toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag kon je aftrekken van de winst.

De toevoeging aan je oudedagsreserve over een kalenderjaar was 9,44% van de winst, met in 2021 en 2022 een maximum van € 9.395,-. De toevoeging verminderde je met de pensioen- of lijfrentepremie die je al van de winst hebt afgetrokken.

Je zette geld opzij voor later (lijfrente) en betaalde pas belasting hierover als het uitgekeerd (als pensioen of lijfrente) wordt. De belasting die je als AOW’er betaalt is lager dan als je er nu belasting over zou betalen.

Let op: Als je je bedrijf vóór de AOW-leeftijd staakt en je hebt de oudedagsreserve niet op een lijfrenterekening gestort, dan moet je er tóch direct na het stoppen met je onderneming belasting over betalen. Zorg er daarom voor dat je het geld dat hebt gespaard ook echt opzijzet. Anders krijg je een naheffing die je vaak niet kan betalen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Deze gelden dus niet alleen zzp’ers of (startende) ondernemers. Deze heffingskortingen zijn er:

We lichten hieronder alleen de algemene heffingskorting en arbeidskorting toe, omdat de andere heffingskorting te specifiek zijn.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen tussen de € 0 en € 3.070. Met de algemene heffingskorting minder belasting en premies. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek die steeds lager wordt, is de algemene heffingskorting juist verhoogd (meer aftrek dus).

De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder algemene heffingskorting je krijgt. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van je belastbaar inkomen uit werk en woning. Komt je inkomen in 2023 boven de € 73.031 uit, dan krijg je geen algemene heffingskorting. Het percentage voor de algemene heffingskorting vind je in de tabellen (zie tabel 2022 en tabel 2023) van de Belastingdienst.

 Arbeidskorting

Iedereen die werkt, heeft recht op arbeidskorting. Tenminste, als je arbeidsinkomen niet hoger is dan € 115.295 (in 2023). De arbeidskorting neemt af als je arbeidsinkomen hoger is. Het percentage voor de arbeidskorting in 2022 en 2023 vind je op de website van de Belastingdienst.

Tips om als zzp’er maximaal te profiteren van de aftrekposten

Tip 1: Een goede boekhouder kan je helpen het maximale te halen uit de aftrekposten als zzp’er.

Tip 2: Handige boekhoudsoftware helpt bij het bepalen of je recht hebt op bepaalde aftrekposten. Bekijk de beste boekhoudprogramma’s voor zzp’ers35

Jasper Runneboom

Dankzij 10 jaar zelf ondernemen en werken bij de Kamer van Koophandel heb ik goede kennis van cijfers en inside informatie over de Belastingdienst zelf. Deze en andere informatie voor je boekhouding vind je op deze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere interessante artikelen

De administratie slim opzetten: hoe bewaren en registreren?

De administratie opzetten is voor ondernemers een verplichting van de Belastingdienst. Of je het nu leuk vindt of niet, als ondernemer of ...
Gepost op: 7 april 2022

Wat moet er op een factuur staan?

Als je een factuur stuurt moet deze aan een aantal wettelijk eisen voldoen om rechtsgeldig te zijn. Er wordt wat betreft eisen ...
Gepost op: 24 mei 2015

Flex bv als zzp’er oprichten? De voor- en nadelen op een rij

Als zzp’er kun je ervoor kiezen om vanuit een besloten vennootschap (bv) te gaan ondernemen. Dit kan in bepaalde situaties handig en ...
Gepost op: 21 juli 2016

Wat doet een boekhouder eigenlijk?

Als zzp’er of zelfstandig ondernemer kun je er veel baat bij hebben om een boekhouder in de arm te nemen. Iedereen die ...
Gepost op: 1 maart 2019

Belastingen als zzp’er

Belastingen, voor veel (startende) zzp’ers een onderwerp waar veel vragen over zijn. Toen je een werknemer in loondienst was werd bijna alles ...
Gepost op: 13 april 2020

Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant?

Het is nou niet bepaald een hobby van de meeste zzp’ers: het bijhouden van je administratie. Toch ben je als ondernemer verplicht ...
Gepost op: 2 juni 2021

Zwangerschapsuitkering voor zzp’ers: hoe werkt het?

Als je zwanger bent terwijl je een eigen bedrijf runt, heeft dit natuurlijk financiële gevolgen. Tijdens en na de bevalling heb je ...
Gepost op: 1 september 2020

Tips voor een vacaturetekst

Als HR-professional of recruiter is het je vast niet ontgaan: de arbeidsmarkt is momenteel heel krap. We moeten veel meer moeite doen ...
Gepost op: 24 mei 2022

Boekhouder inschakelen als zzp’er: wanneer wel/niet?

Als zzp’er ben je niet verplicht om de boekhouding te laten verzorgen door een boekhouder of accountant. Het enige dat moet, is ...
Gepost op: 29 augustus 2019

Welke marketingkanalen inzetten?

Om jouw boodschap in jouw markt bekend te maken, kan je kiezen: met hagel schieten en hopen dat je wat raakt, of ...
Gepost op: 21 mei 2015

Handig

Top 3

Boekhoudsoftware

4.5/5
4.5/5
4.5/5

Dit zijn gesponsorde resultaten

Ontvang onze handige budgettool + tips en tricks voor gezond financieel ondernemen!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.