Welke aftrekposten zijn er voor zzp’ers?

Welke aftrekposten zijn er voor zzp’ers?

Aftrekposten op de inkomstenbelasting maken ondernemen als zzp’er een stuk leuker. Als je aan de voorwaarden voldoet betaal je namelijk een stuk minder belasting. Maar deze voorwaarden voor aftrekposten veranderen vaak. Ook je winst en het aantal gewerkte uren bepalen de hoogte van aftrekposten. Hoeveel voordeel je dus uit aftrekposten haalt verschilt jaarlijks.

Geen belastingvoordeel missen? Gebruik  boekhoudsoftware, die regelt vrijwel alles voor je:

 

Of vind hier eenvoudig een briljante boekhouder.

Waarom zijn er aftrekposten voor zzp’ers?

Aftrekposten voor (startende) zzp’ers zijn er om je te helpen met het opbouwen van je bedrijf en voor het opbouwen van reserves zoals voor je pensioen. Daarnaast zijn een aantal aftrekposten erop gericht om investeringen in je bedrijf te stimuleren. De belangrijkste aftrekposten voor jou, wanneer je er recht op hebt en een handige aftrekpostencalculator vind je allemaal in dit artikel.

De belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers zijn:

AftrekpostMaximaal aftrekbaar bedrag (2022)
 1. Zelfstandigenaftrek
€ 6.310*
met een maximum van 40%
 1. Startersaftrek
€ 2.123
 1. Mkb-winstvrijstelling
14% van de winst waar de ondernemersaftrek (o.a. zelfstandigenaftrek en startersaftrek) al vanaf is.
Investeringsaftrek
 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
28% van de investering aftrekbaar van de winst
(bij investeringen hoger dan € 2.400 en lager dan € 59.170.)
 1. Energie-investeringsaftrek (EIA)
45,5% van de investering van de investering aftrekbaar van de winst
(Zie de voorwaarden hieronder bij 5. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 1. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL
Tot 45% van het investeringsbedrag (MIA).
Tot 75% (VAMIL)
Overige aftrekposten
 1. Meewerkaftrek
Tot 4% van de winst.
(De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat je fiscale partner meewerkt.)
 1. Willekeurig afschrijven
Afhankelijk van de hoogte van de investering.
(Alleen voor startende ondernemers)
 1. Autokosten
Alle zakelijke autokosten zijn aftrekbaar.
(Mits auto op naam van de onderneming staat)
 1. Bedrijfsruimte huren of kopen en kantoor aan huis
Kosten externe bedrijfsruimte aftrekbaar.
Kosten kantoor aan huis alleen aftrekbaar als je voldoet aan strenge voorwaarden.
 1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Aftrekbaar in box 1. Hoogte afhankelijk van kosten.
 1. (Fiscale) Oudedagsreserve (FOR)
9,44% van de winst met een maximum van € 9.395.
(Tijdelijk geen belasting betalen; pas betalen bij uitkering pensioen/lijfrente of bij stoppen onderneming)
Heffingskortingen
 1. Algemene heffingskorting
Tussen de € 0 en € 2.888, dit is afhankelijk van de hoogte van je inkomen.
 1. Arbeidskorting
Afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

De beste boekhoudprogramma’s om je aftrekposten maximaal te benutten:

 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers bedraagt in 2022 maximaal € 6.310, over 2021 was dit nog € 6.670*. Dit bedrag wordt afgetrokken van de winst voordat er belasting over berekend wordt. De zelfstandigenaftrek verlaagt dus je belastbare winst.

Is de winst lager dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek? Dan wordt de zelfstandigenaftrek dat jaar ook lager. Het niet gebruikte gedeelte (niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek) mag je verrekenen in de komende 9 jaar wanneer je wel meer winst behaalt. De zelfstandigenaftrek kan je toepassen zolang je maar voldoet het aan het urencriterium.

* De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2019 elk jaar verlaagd. Hij gaat uiteindelijk naar € 900,- (in 2027). Dit afbouwen gebeurt stapsgewijs tot 2027. 

Startersaftrek

De startersaftrek bedraag al jaren € 2.123. Ook in 2021 en 2022 is dit het bedrag. Als starter mag je in de eerste jaar van je onderneming in totaal maximaal 3 keer een extra bedrag (€ 2.123) van de winst aftrekken. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst en daarmee verlaagt deze aftrek dus de belastbare winst.

De startersaftrek mag je alleen toepassen als:

 • Je in het aangiftejaar ook recht hebt op zelfstandigenaftrek;
 • in 1 (of meer) van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest;
 • in deze periode niet vaker dan 2 keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast;
 • er in het aangiftejaar of in 1 van de 5 voorgaande jaren geen sprake was van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Word je zzp’er dan betekent dit dat je in de eerste 5 jaar van je onderneming maximaal 3 keer recht hebt op de startersaftrek als je ook de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Ook voor de startersaftrek geldt dat je het urencriterium moet behalen.

Waarmee houd je de uren bij voor het urencriterium?

Voor zowel de startersaftrek als zelfstandigenaftrek geldt dat je moet voldoen aan het urencriterium. Deze uren kun je bijvoorbeeld gratis bijhouden in Excel. Maar als je optimaal inzicht in je werkzaamheden wil, dan kun je gebruik maken van urenregistratie software. Vaak bieden software aanbieders een handige app aan waarmee je overal en altijd je uren kunt registreren (bijvoorbeeld met een timer).

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan eens naar onderstaande opties:

 

Mkb-winstvrijstelling

De Mkb-winstvrijstelling voor het jaar 2022 en 2021 bedraagt 14% van de winst. Dit is een extra aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. De 14% wordt berekend over de winst minus de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Door het toepassen van de Mkb-winstvrijstelling daalt de inkomstenbelasting voor zzp’ers. Heb je verlies gemaakt? Dan is de MKB-winstvrijstelling nadelig, want dan verlaagt deze het verlies. Voor het toepassen van de MKB-winstvrijstelling hoef je het urencriterium niet te halen.

Wil je goed inzicht in je financiën zodat je weet hoeveel voordeel je haalt uit bijvoorbeeld de MKB-winstvrijstelling? Dan is het aan te raden een boekhoudprogramma te gebruiken. In een goed programma zie je gemakkelijk hoeveel winst je bijvoorbeeld maakt. Enkele programma’s die wij aanraden zijn:

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is ingevoerd om ondernemers te stimuleren geld te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Je mag de investeringskosten afschrijven én tegelijkertijd de investeringsaftrek toepassen.

Er zijn drie soorten investeringsaftrek:

 1. Kleinschaligheidsinversteringsaftrek (KIA)
 2. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeer je in 2021 of 2022 meer dan € 2.400 en minder dan € 59.170? Dan mag je van het geïnvesteerde bedrag 28% meenemen als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Investeringen zijn duurzame bedrijfsmiddelen boven de € 450 (excl. btw). Voorbeelden hiervan zijn apparatuur en inventaris. Om de investeringsaftrek te berekenen mogen alle investeringen boven de € 450 bij elkaar opgeteld worden. Komt het totaal boven de € 2.400 uit? Dan heb je recht op investeringsaftrek en mag je 28% van het totaalbedrag aftrekken van je winst. De KIA geldt niet voor personenauto’s.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, mag je – naast de afschrijving – een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2021 en 2022 is dit bedrag 45,5% van de investering. De investering moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel;

Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt;

Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Zie voor de energielijst op de website van RVO.nl;

Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Via de milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar.

Tip: Heb je in een jaar niet of nauwelijks geïnvesteerd en wil je dit in november of december nog doen en is het totaalbedrag lager dan € 2.400? Schuif de investering dan door naar volgend jaar. Dit jaar wordt de voet voor investeringsaftrek niet behaald, maar volgend jaar misschien wel.

Meewerkaftrek

Als je fiscale partner meewerkt in jouw onderneming, dan kom je mogelijk in aanmerking voor meewerkaftrek. Je betaalt dan minder belasting over de winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat je fiscale partner meewerkt.

Je komt in aanmerking voor meewerkaftrek als:

 • je ondernemer bent;
 • je voldoet aan het urencriterium;
 • jouw fiscale partner zonder vergoeding in jouw onderneming, of de vergoeding is in elk geval minder dan € 5.000. (Als de vergoeding lager is dan € 5.000 dan is de vergoeding zelf niet aftrekbaar, je hebt dan dus alleen recht op meewerkaftrek.)
 • jouw fiscale partner in het aangiftejaar minimaal 525 uur in jouw onderneming werkt.

Willekeurig afschrijven

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven‘. Dit betekent dat je zelf bepaalt hoeveel je wanneer afschrijft. Deze flexibiliteit kan voordelen hebben. Deze regeling mag je alleen toepassen in de jaren dat je recht hebt op startersaftrek én een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap hebt. 

Autokosten aftrekken

Zzp’ers die een auto op naam van de zaak hebben, mogen alle gemaakte autokosten zakelijk aftrekken. Denk aan: de financiering van de auto zelf, de autoverzekering, reparaties en onderhoud en brandstof en afschrijvingen. Ook de btw aftrekken van de te betalen omzetbelasting is aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat je voor je eigen onderneming btw rekent.

Let op: Er gelden uitzonderingen. Als je in een aangiftejaar meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt, moet je bijtelling betalen. Lees meer hierover en over leaseauto’s op naam van de onderneming op de website van de Belastingdienst.

Bedrijfsruimte huren of kopen en kantoor aan huis

Van de externe bedrijfsruimte die je huurt of koopt, kun je de kosten aftrekken als bedrijfskosten. Bij een kantoor aan huis hebt, mag je de kosten alleen aftrekken als je aan strenge voorwaarden voldoet:

 • Je gebruikt de werkruimte voor minstens 90% voor je bedrijf;
 • De ruimte heeft een eigen opgang;
 • De ruimte heeft eigen voorzieningen zoals sanitair;
 • De ruimte als werkruimte kan worden verhuurd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook fiscaal aftrekbaar. Niet als zakelijke aftrekpost, maar als persoonlijke aftrekpost in box 1. Dit valt onder dezelfde aftrekpost als bijvoorbeeld de premies voor lijfrente. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

(Fiscale) Oudedagsreserve (FOR)

De Fiscale Oudedagsreserve is eigenlijk geen aftrekpost, maar een belastingvoordeel in de vorm van uitgestelde belasting. De Oudedagsreserve is bedoeld om als ondernemer fiscaal aantrekkelijk te sparen voor je pensioen. Eigenlijk reserveer je dus een deel van de winst voor je oudedagsvoorziening.
Voldoe je aan het urencriterium en heb je aan het begin van het aangiftejaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag je een deel van de jaarwinst toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag trek je af van de winst.

De toevoeging aan je oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2021 en 2022 een maximum van € 9.395,-. De toevoeging verminder je met de pensioen- of lijfrentepremie die je al van de winst hebt afgetrokken.

Je zet geld opzij voor later (lijfrente) en betaalt pas belasting hierover als het uitgekeerd (als pensioen of lijfrente) wordt. De belasting die je als AOW’er betaalt is lager dan als je er nu belasting over zou betalen.

Let op: Als je je bedrijf vóór de AOW-leeftijd staakt en je hebt de oudedagsreserve niet op een lijfrenterekening gestort, dan moet je er tóch direct na het stoppen met je onderneming belasting over betalen. Zorg er daarom voor dat je het geld dat je spaart ook echt opzijzet. Anders krijg je een naheffing die je vaak niet kan betalen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Deze gelden dus niet alleen zzp’ers of (startende) ondernemers. Deze heffingskortingen zijn er:

We lichten hieronder alleen de algemene heffingskorting en arbeidskorting toe, omdat de andere heffingskorting te specifiek zijn.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je betaalt hierdoor minder belasting en premies. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek die steeds lager wordt, is de algemene heffingskorting juist verhoogd (meer aftrek dus).

De algemene heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder algemene heffingskorting je krijgt. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van je belastbaar inkomen uit werk en woning. Komt je inkomen boven de € 69.398 uit, dan krijg je geen algemene heffingskorting. Het percentage voor de algemene heffingskorting vind je in de tabellen (zie tabel 2021 en tabel 2022) van de Belastingdienst.

 Arbeidskorting

Iedereen die werkt, heeft recht op arbeidskorting. Tenminste, als je arbeidsinkomen niet hoger is dan € 109.347. De arbeidskorting neemt af als je arbeidsinkomen hoger is. Het percentage voor de arbeidskorting in 2021 en 2022 vind je op de website van de Belastingdienst.

Tips om als zzp’er maximaal te profiteren van de aftrekposten

Tip 1: Een goede boekhouder kan je helpen het maximale te halen uit de aftrekposten als zzp’er.

Tip 2: Handige boekhoudsoftware helpt bij het bepalen of je recht hebt op bepaalde aftrekposten. Bekijk de beste boekhoudprogramma’s voor zzp’ers

Jasper Runneboom

Dankzij 10 jaar zelf ondernemen en werken bij de Kamer van Koophandel heb ik goede kennis van cijfers en inside informatie over de Belastingdienst zelf. Deze en andere informatie voor je boekhouding vind je op deze website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Andere interessante artikelen

Je doelgroep bepalen

Één van de belangrijkste keuzes die je moet maken als zzp-er op het gebied van marketing is: Op wie richt jij je ...
Gepost op: 24 mei 2015

ZZP of BV? Dit is wat je als ondernemer moet weten

Heb je de knoop doorgehakt en ga je als ondernemer aan de slag?  Of loop je al wat langer mee in het ...
Gepost op: 14 mei 2021

Auto leasen of kopen als zzp’er?

Overweeg je een auto te leasen of te kopen als zzp’er? Dan is het handig om te bepalen wat verstandiger is. In ...
Gepost op: 6 oktober 2015

Een ongeluk zit in een klein hoekje, hoe los je dit op als zzp’er?

Als zzp’er of freelancer ben je aansprakelijk voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt. Een ongeluk valt nooit helemaal te voorkomen, ...
Gepost op: 23 februari 2021

Welke verzekeringen heb je als zzp-er nodig?

Welke risico’s wil je als zzp-er afdekken met een verzekering en welke risico’s beperk je op een andere manier, of misschien wel ...
Gepost op: 24 mei 2015

Tarief verhogen als zzp’er? Zo doe je dat succesvol

Er zijn nogal wat ondernemers die als een berg opzien tegen een tariefsverhoging. Waarom dit helemaal niet nodig is, leg ik uit ...
Gepost op: 17 april 2022

Social Media veel effectiever inzetten in 4 simpele stappen

Natuurlijk is het leuk om een update over je bedrijf te geven op je eigen Facebook pagina, maar wie en wat bereik ...
Gepost op: 30 november 2015

Hoe factureren als zzp’er?

Hoe regel jij als zzp’er je facturatie, gebruik je daarvoor software zoals een boekhoudprogramma of stel je je facturen handmatig op? ZZP’ers ...
Gepost op: 27 september 2018

Als zzp’er een AOV-verzekering afsluiten: ja of nee?

Het is misschien niet de leukste kant van het ondernemen, maar wél een belangrijke: het regelen van je eigen verzekeringen. Daar hoort ...
Gepost op: 23 maart 2021

5 tips voor de perfecte zakelijke smartphone: veilig, functioneel en altijd up-to-date

Bent u op zoek naar een nieuwe zakelijke smartphone en heeft u al een favoriet in gedachten? Wij hebben een overzicht opgesteld ...
Gepost op: 21 augustus 2019

Handig

Top 3

Boekhoudsoftware

4.5/5
4.5/5
4.5/5

Geef je hieronder op 👇

Boekhoudprogramma van de maand

Tot 15 maanden gratis

4.6/5