Wat is ROI?

Het begrip ROI staat in de financiële wereld voor RETURN ON INVESTMENT, oftewel – rendement op de investering – in goed Nederlands. Het is een belangrijke graadmeter om te kunnen bepalen of investeren zinvol is. Het draait hierbij uitsluitend om een positieve return op het geïnvesteerde vermogen en het wordt uitgedrukt in een percentage. Naast ROI zijn er ook kengetallen voor de solvabiliteit en ook de liquiditeit van een bedrijf. Een goed alternatief voor ROI is het berekenen van de Netto Contante Waarde (NCW). RETURN ON INVESTMENT berekenen gaat als volgt:

ROI = opbrengst / geïnvesteerde vermogen x 100

of,

ROI = winst / geïnvesteerde vermogen x 100

Wat zegt de berekende ROI nu eigenlijk?

Deze berekening geeft een eerste indruk over hoe de investeringen het in jouw bedrijf hebben gedaan, of zullen gaan doen. Het draait bij ROI om winst of verlies, een investeringsbedrag en een terugverdientijd (TVT). Het geïnvesteerde vermogen kan bestaan uit eigen vermogen of vreemd vermogen en elke combinatie daarvan. Vaak wordt de Engelstalige versie gebruikt met net income and total cost of investment. Het is goed om te onthouden dat het gaat om hoeveel geld je verdient op een bepaalde investering. De terugverdientijd is in feite geen onderdeel van de ROI. Maar een externe investeerder zal dit toch graag van jou willen weten. Een gezonde ROI ligt dus altijd boven 0%. Dit is meteen ook het break-even-point. Een uitgewerkt voorbeeld gaat als volgt:

Het percentage ROI = (250.000 euro totale opbrengst / 200.000 euro geïnvesteerd vermogen) x 100 – 100 = 25%

Zoals je ziet is de totale opbrengst groter dan het geïnvesteerde vermogen. Je kunt hier ook alleen de winst (the gain) nemen welke in dit geval 50.000 euro is. De berekening gaat dan net iets anders.

ROI = winst / geïnvesteerd vermogen x 100

Maar de uitkomst is uiteraard hetzelfde, namelijk: 50.000 / 200.000 x 100% = 25%. Want 50.000 is een kwart van 200.000 euro. Er zijn diverse berekeningen.

Fouten die kunnen optreden tijdens het berekenen van de ROI

Voor de hand liggende fouten die gemaakt kunnen worden bij het berekenen van ROI zijn:

  1. rekenfouten
  2. rekenen naar een gewenst resultaat kan optreden als de functiescheiding niet goed is geregeld. Stel daarom niet één persoon verantwoordelijk voor het besluit, de uitvoering en de evaluatie van het investeringsproject.
  3. het aandeel vreemd vermogen in het geïnvesteerde vermogen kan te groot zijn waardoor bijvoorbeeld cashflow problemen kunnen ontstaan. Zeker als de investering niet waarmaakt wat er van werd verwacht. De schuld moet nog steeds worden afgelost. En ook de extra interestkosten.
  4. er kunnen naast liquiditeitsproblemen ook solvabiliteitsproblemen ontstaan omdat ROI een opzichzelfstaande berekening is en nergens anders rekening mee houdt.
  5. er is alleen maar aandacht voor de opbrengsten en er is te weinig aandacht voor de risico’s.
  6. de terugverdientijd wordt verkeerd ingeschat.

De meeste problemen kun je oplossen door het aanstellen van een projectcontroller of een cost controller wanneer het om grote en belangrijke investeringen gaat. Een functionaris die er bovenop zit en niet zo gauw een fout zal maken. Jouw bedrijf moet hier natuurlijk wel groot genoeg voor zijn. Heb je een klein bedrijf en wil je het toch heel goed in control houden, hamer dan voortdurend op accuratesse. Maak gebruik van een goede tool of reken het gewoon samen met jouw boekhouder, financieel adviseur of bank uit.

Waarvoor wordt een ROI gebruikt?

Zoals je al hebt gezien is ROI een ratio, oftewel een kengetal. En kengetallen kunnen goed vergeleken worden met elkaar. Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere projecten een oplossing bieden voor een bepaald probleem waar je als ondernemer tegenaan loopt. Je zult dan een keuze moeten maken. Wordt het project 1, 2 of 3? Het berekenen van de ROI biedt dan houvast. Je zou kunnen kiezen voor het project met de hoogste RETURN ON INVESTMENT. Maar je begrijpt zelf ook wel dat een positieve ROI op een dergelijk moment niet alleen doorslaggevend is.

ROI berekenen

Als je vaak investeert in jouw bedrijf is het handig om een ROI-calculator of een andere tool te gebruiken. Houd in dat geval dan ook meteen rekening met winstbelasting waarover we het nog niet hebben gehad. De winst voor belastingen wordt namelijk belast met inkomstenbelasting (eenmanszaak of vof) of vennootschapsbelasting (bv of nv). ROI berekenen kun je eenmalig doen maar je kunt ROI ook voor elk afzonderlijke jaar uitrekenen.

Voor- en nadelen van ROI

Voordelen zijn natuurlijk het inzicht in de uitkomsten van de investeringen. Wanneer de berekeningen negatief uitvallen ga je niet over tot investeren. Het is daarnaast een belangrijke onderbouwing voor wanneer je vreemd vermogen wilt aantrekken. En het helpt het leerproces van investeren binnen jouw bedrijf. Je bouwt ervaring op. Nadelen die al besproken zijn: rekenfouten, te weinig oog voor de risico’s en het rekenen richting een gewenste uitkomst. Hoera, het project is geslaagd! Terwijl het dat misschien helemaal niet is.

Wat is een goede ROI?

Simpel gezegd is een ROI groter dan 0% goed. Maar dat is meteen ook te eenvoudig geredeneerd. Wat dan wel? Het verschilt natuurlijk per investering maar een ROI van 15% of meer is netjes. Maar als je alleen kijkt naar het percentage ROI kun je in de problemen komen. Want ROI zegt niets over risico’s. Een investeerder of een bank zal hier zeker naar kijken voordat zij besluiten om wel of niet te investeren in jouw bedrijf. Ook zal de investeerder willen weten wanneer de investering is terugverdiend. Als je investeert met eigen vermogen mag je de risico’s zeker ook niet uit het oog verliezen.

Extra informatie over ROI

Het is dus niet altijd gemakkelijk om de juiste keuze te maken tussen wel of niet investeren in een product, dienst, project of een markt. Zoals je hebt gezien zul je afwegingen moeten maken om de continuïteit van jouw onderneming te beschermen. Een foute beslissing kan grote gevolgen hebben. Juist omdat ROI met niks anders rekening houdt dan opbrengst en geïnvesteerd vermogen.

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Inschrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang onze handige budgettool in jouw mailbox!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.