Wat is vaste activa?

Vaste activa, ook wel fixed assets genoemd, zijn fysieke activa die een bedrijf heeft aangeschaft met het doel om deze te gebruiken voor het produceren van producten of diensten. Vaste activa zijn vaak langdurige activa die meer dan een jaar in gebruik zijn.

Voorbeelden van vaste activa zijn:

  • Machines en uitrusting: productiemachines, transportmiddelen, computers, etc.
  • Land en grond: landerijen, bouwterreinen, etc.
  • Intangible vaste activa: auteursrechten, merken, octrooien, etc.
  • Financiële vaste activa: aandelen in andere bedrijven, obligaties, etc.

Vaste activa zijn belangrijk voor een bedrijf omdat ze helpen om producten of diensten te produceren en te verkopen, en daarmee inkomsten te genereren. Ze zijn vaak een grote investering voor een bedrijf en hebben daarom een langere afschrijvingstermijn dan andere activa.

Vaste activa zijn fysieke activa die een bedrijf heeft aangeschaft met het doel om deze te gebruiken voor het produceren van producten of diensten. Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, machines, landerijen, transportmiddelen, computers, etc.

Vaste activa in de boekhouding

In de boekhouding worden vaste activa opgenomen onder de balanspost “vaste activa”. Bij de aanschaf van een vaste activa wordt het bedrag van de aanschaf in één keer afgeschreven op de balans. De waarde van de vaste activa wordt daarna periodiek afgeschreven op de winst- en verliesrekening, om te reflecteren dat de waarde van het vaste actief afneemt door slijtage en veroudering. De afschrijvingen worden berekend op basis van de verwachte economische levensduur van het vaste actief.

Het is belangrijk om vaste activa goed te beheren en bij te houden, zodat een bedrijf weet wat de waarde is van haar vaste activa en hoe deze zijn gebruikt. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen over toekomstige investeringen en het bepalen van de financiële positie van het bedrijf.

Verschil tussen vaste en vlottende activa

Vlottende activa zijn activa die snel in geld omgezet kunnen worden en die meestal binnen een jaar of minder worden omgezet in geld. Vlottende activa zijn vaak makkelijk te verkopen of te gebruiken om schulden mee af te lossen. Vaste activa, ook wel fixed assets genoemd, zijn fysieke activa die een bedrijf heeft aangeschaft met het doel om deze te gebruiken voor het produceren van producten of diensten. Vaste activa zijn vaak langdurige activa die meer dan een jaar in gebruik zullen zijn. Het verschil tussen vlottende en vaste activa is dus vooral de liquiditeit ervan.

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Inschrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang onze handige budgettool in jouw mailbox!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.