Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa vormen net zoals de vaste activa, bezittingen van een onderneming. De betekenis van vlottende activa is: “bezittingen welke een korte duurtijd hebben of zeer snel wijzigen tijdens het productie- of dienstenproces van een onderneming.” Een minder courante benaming is vlottend kapitaal.

Voorbeelden van vlottende activa

Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn als volgt: voorraden, vorderingen, geldbeleggingen en liquide middelen. Voorraden worden onderverdeeld in drie types: grond- en hulpstoffen, onderhanden werk en gereed product/handelsgoederen. In diezelfde chronologische volgorde wordt een grond- of hulpstof verwerkt tot een verkoopbaar product/handelsgoed.

Vorderingen kunnen een korte en lange termijn hebben. De meest gangbare vorderingen zijn handelsdebiteuren. Het behalen van omzet gaat gepaard met opmaken van verkoopfacturen. Deze uitgaande facturen moeten geïnd worden, ten voordele van de cashflow van een onderneming. Handelsdebiteuren staan meestal op de balans als debiteuren.

Geldbeleggingen kunnen dan weer omschreven worden als een inkoop van eigen aandelen, met als voorwaarde dat de aandelen werden volgestort. Een ander voorbeeld zijn dan weer de aankoop van aandelen (van andere ondernemingen) of effecten, waarbij het de bedoeling is om deze binnen het jaar terug te verhandelen.

Liquide middelen tot slot vormen de bank-, post- en kasrekening van een onderneming. Iedere onderneming of zzp’er heeft de verplichting om te beschikken over een zichtrekening. De kasrekening is tegenwoordig minder relevant geworden, aangezien het algemeen bekend is dat de mensen steeds minder geld op zak hebben. De liquide middelen staan helemaal onderaan op de balans, omdat deze vlottende activapost het meest frequent wijzigt.

Waar staat de vlottende activa op de balans?

De vlottende activa worden links onderaan op de balans weergegeven. Activa van een onderneming staan sowieso steeds links op de balans genoteerd. De vlottende activa hebben een kortere duurtijd, zoals reeds hierboven gemeld, en worden dus onder de vaste activa weergegeven. De activazijde geeft namelijk weer in hoeverre een activapost van lang tot kort in de onderneming zal blijven.

Het verschil tussen vlottende en vaste activa

Let op de kernbegrippen “vlottend” en “vast”. Vanuit deze basisbegrippen kan worden afgeleid dat vaste activa langer in de onderneming zullen blijven ten opzichte van vlottende activa. Vaste activa, zoals een gebouw, wordt niet snel verkocht en wordt gedurende een lange termijn afgeschreven. Een vlottend actief daarentegen, zoals liquide middelen op een bankrekening, wijzigen elke dag. De facturen van leveranciers moeten worden betaald, alsook betalen debiteuren hun facturen, hopelijk snel 😉

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Ontvang onze handige budgettool + tips en tricks voor gezond financieel ondernemen!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.