Search
Search

Wat zijn reserves?

Investeren in jouw bedrijf is belangrijk voor de groei. Daarnaast is het een indicatie aan bijvoorbeeld banken dat jij in jouw bedrijf gelooft. Maar met welk geld investeer je in jouw bedrijf? Dit is waar je te maken krijgt met reserves. In dit artikel leggen we je precies uit wat reserves zijn, hoe dit boekhoudkundig in elkaar zit en hoeveel reserves je het beste kunt aanhouden.

Reserves betekenis

Nu denk je misschien dat een reserve hetzelfde is als een soort spaarpotje. Dit is alleen niet juist, zeker niet vanuit een boekhoudkundig perspectief. Jouw reserves zijn de winsten die je in het bedrijf houdt. Met andere woorden: het deel van jouw winst die je weer in jouw bedrijf investeert.

Dit wil dus zeggen dat jouw reserves niet gelijk staan met wat jij op jouw bank hebt staan. Reserves zeggen dus niks over het spaarpotje dat je hebt. Ze geven enkel aan dat jouw bedrijf gefinancierd wordt door jouw winsten. Hoe je deze winst hebt geïnvesteerd, valt aan de reserves ook niet te zien.

Reserves kan je onderverdelen in drie verschillende categorieën.

Winstreserve

Dit is de winst die niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, vennootschapsbelasting of gebruikt als bonus. De winst wordt dus binnen het bedrijf gehouden. Deze reserve kan je gebruiken om weer in jouw bedrijf te investeren, beleggen of schulden af te betalen. Een winstreserve kan ook al een bepaalde vaststaande bestemming hebben, zoals voor uitbouw, nieuwbouw of dividend stabilisatie. Dit wordt bestemmingsreserve genoemd.

Agioreserve

Als aandelen worden verkocht boven de nominale waarde, heet dit agioreserve. Dit geld kan ook gebruikt worden om te investeren, aflossen beleggen.

Herwaarderingsreserve

Sommige vaste activa worden over de jaren minder waard, zoals laptops en telefoons, terwijl andere activa juist in waarde kan stijgen, zoals een bedrijfspand. In dit laatste geval heet de waarde waarmee de inventaris stijgt de herwaarderingsreserve.

Hoe staan reserves op balans?

Reserves staan in principe alleen op de balans bij rechtspersonen, zoals een bv of nv, met aandelen. Als eenmanszaak of vof kan je uiteraard wel zelf kiezen om een reserve aan te houden. Dit staat dan gewoon als eigen vermogen op de balans.

Als jij jouw reserves inboekt, staat dit aan de kant van de passiva. Deze kant laat namelijk zien waar het geld vandaan komt voor de financiering van jouw bedrijf. De activa kant laat zien waar het geld van de passiva kant naartoe gaat, bijvoorbeeld voorraad of promotie.

Stel, je hebt een startkapitaal van €5000,-. Dit staat aan de passiva kant. Aan de activa kant staat dit als €5000,- die je op de bank hebt. Als je van dit geld vervolgens een deel gebruikt voor het maken van een website (€1000,-) en het inslaan van een voorraad van jouw producten (€2000,-), dan verandert jouw activa kant, maar de passiva kant blijft hetzelfde. Vervolgens verkoop je al jouw producten voor totaal €6000,-. Je betaalt jezelf een loon uit van €2000,-, waardoor je €2000,- aan winst overhoudt. Deze winst wil je vervolgens niet uitkeren maar aanhouden als reserve voor investeringen in de toekomst.

Aan de activa kant heb je dan: €1000,- website, €0 voorraad, €4000,- op de bank.

Aan de passiva kant staat dan: €3000,- eigen vermogen en €2000,- aan reserves.

Je ziet dus ook dat wat je hier op de bank hebt staan, niet gelijk is aan je reserves.

Zijn reserves eigen vermogen?

De reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Het eigen vermogen is namelijk een totaal van jouw bezittingen (de activa, waar je geld naartoe gaat) min het vreemd vermogen (geld dat van buitenaf jouw bedrijf binnen komt, zoals een lening van de bank). Aangezien jouw reserves op balans staan, zijn ze ook onderdeel van het eigen vermogen. Hoe groter jouw reserves, hoe groter jouw eigen vermogen. Je kan het eigen vermogen zien als een ‘schuld’ aan degenen waar het geld vandaan komt, bijvoorbeeld een vennoot, aandeelhouder, of jijzelf. In het bovenstaande voorbeeld is het eigen vermogen dus €7000,-, een som van het kapitaal dat je hebt en de reserves. Zou in het voorbeeld het kapitaal komen vanuit een lening van de bank (vreemd vermogen), dan is het eigen vermogen wel gelijk aan de reserve, namelijk €2000,-.

Hoeveel reserves aanhouden?

Zoals je hebt gelezen, zijn reserves dus een belangrijke pijler van de financiële gezondheid van jouw onderneming. Hoeveel reserves je wilt aanhouden is afhankelijk van jouw bedrijfsdoelen, zoals waar je in wilt investeren en aan wie en hoeveel je van de winst uitkeert. In ieder geval geldt, hoe meer reserves, hoe groter het eigen vermogen. Kijk hiervoor ook naar het balanstotaal om te zien of deze verhouding gezond is. Over het algemeen ligt de verhouding eigen vermogen/balanstotaal tussen de 20% en 40%. Dat wil zeggen, bij het voorbeeld van een balanstotaal van €5000,- zou het een eigen vermogen tussen de €100,- en €2000,- moeten liggen.

Heb je een BV of NV dan geldt er overigens een wettelijke reserve. Deze reserve is 10% van het geplaatst kapitaal (aandelen).

Conclusie

Een reserve is boekhoudkundig dus niet het geld dat je op de bank hebt staan, maar het deel van de winst die je weer in jouw bedrijf investeert. Hiermee staan de reserves op balans aan de passiva kant en is het onderdeel van het eigen vermogen van jouw bedrijf. In die zin groeit het eigen vermogen wanneer jouw reserves groeien. Om te bepalen hoeveel reserves aanhouden het beste is, kijk je naar jouw bedrijfsdoelen en de verhouding met het balanstotaal.

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Als bedankje krijg je onze handige budgettool in jouw mailbox!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.

Meer tips?