Aftrekposten als zzp’er? Deze wil je kennen en toepassen

Geschreven door: Jasper Runneboom


Aftrekposten op je inkomstenbelasting maken ondernemen als zzp’er een stuk leuker. Als je ze goed toepast, betaal je namelijk minder belasting en houd je dus meer geld voor jezelf over. In de video hierboven leg ik in grote lijnen uit hoe het werkt. De toelichting op de video vind je in dit artikel.

Waarom zijn er aftrekposten voor zzp’ers?

Aftrekposten zijn er om je als (startende) zzp’er te helpen met het opbouwen van je bedrijf en voor het opbouwen van reserves zoals voor je pensioen. Daarnaast zijn een aantal aftrekposten er op gericht om investeringen in je bedrijf te stimuleren. De belangrijkste aftrekposten voor jou, wanneer je er recht op hebt en een handige aftrekpostencalculator vind je allemaal in dit artikel.

De belangrijkste aftrekposten 2019 en 2020 voor zzp-ers

1. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek voor het jaar 2019 (en ook over de jaren 2018, 2017 en 2016) bedraagt € 7.280. Voor 2020 wordt dit € 7.030,-.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst voordat er belasting over berekend wordt. De zelfstandigenaftrek verlaagt dus je belastbare winst.

Is de winst lager dan € 7.280? Dan wordt de zelfstandigenaftrek dat jaar ook lager. Het niet gebruikte gedeelte mag je verrekenen in de komende 9 jaar wanneer je wel meer winst behaalt. De zelfstandigenaftrek kan je toepassen zolang je maar voldoet het aan het urencriterium.

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 verlaagd. Hij gaat uiteindelijk naar 5.000 euro, ruim 2.000 euro minder dan nu (in 2019) het geval is. Dit gebeurt stapsgewijs in 9 jaar tijd:

JaarHoogte zelfstandigenaftrekDaling
2019€ 7.280€ 0,-
2020€ 7.030– € 250
2021€ 6.780– € 250
2022€ 6.530– € 250
2023€ 6.280– € 250
2024€ 6.030– € 250
2025€ 5.780– € 250
2026€ 5.530– € 250
2027€ 5.280– € 250
2028€ 5.000– € 280

2. Startersaftrek

De startersaftrek voor het jaar 2020, 2019 en 2018 bedraagt € 2.123.

Ook dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst en ook deze aftrek verlaagd dus de belastbare winst.

De startersaftrek mag alleen worden toegepast als:

 • je in het aangiftejaar zelfstandigenaftrek kunt krijgen
 • je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer voor de inkomstenbelasting was;
 • je paste in die periode niet meer dan 2 x de zelfstandigenaftrek toe;
 • er in het aangiftejaar of in 1 van de 5 voorgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv

Word je zzp’er dan betekent dit dat je in de eerste 4 jaar van je onderneming maximaal 3 keer recht hebt op de startersaftrek als je ook de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Ook voor de startersaftrek geldt dat je het urencriterium moet behalen.

3. MKB Winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling voor het jaar 2020, 2019 (en ook voor de jaren 2016, 2017 en 2018) is 14%.

Dit is een extra aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. De 14% wordt berekend over de winst minus de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Door het toepassen van de MKB-winstvrijstelling daalt de inkomstenbelasting als zzp’er. Heb je verlies gemaakt? Dan is de MKB-winstvrijstelling onvoordelig, want dan verlaagt deze het verlies. Voor het toepassen van de MKB-winstvrijstelling hoef je het urencriterium niet te halen.

Handige boekhoudprogramma’s voor het toepassen van aftrekposten

 •  

 • Overige aftrekposten

  Naast bovenstaande ‘standaard’ aftrekposten zijn er nog de volgende minder gebruikte, maar wel interessante aftrekposten.

  4. Investeringsaftrek

  De investeringsaftrek is ingevoerd om ondernemers te stimuleren geld te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek komt bovenop de kosten van de investering. Je mag dus zowel de kosten opvoeren van de investering als de investeringsaftrek toepassen.

  Er zijn drie soorten investeringsaftrek:

  1. Kleinschaligheidsinversteringsaftrek (KIA)
  2. Energie-investeringsaftrek (EIA)
  3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

  Investeer je in een jaar meer dan € 2.300,- ? Dan mag je van het geïnvesteerde bedrag 28% meenemen als kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Investeringen zijn duurzame bedrijfsmiddelen boven de € 450,- (excl. btw). Voorbeelden hiervan zijn apparatuur en inventaris. Om de investeringsaftrek te berekenen mogen alle investeringen boven de € 450,- bij elkaar opgeteld worden. Komt het totaal boven de € 2.300,-uit? Dan heb je recht op de investeringsaftrek en mag je 28% van het totaalbedrag aftrekken van je winst. De KIA geldt niet voor personenauto’s.

  Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Als je investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, mag je – naast de afschrijving – een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 is dit bedrag 45% van de investering. De percentages over eerdere jaren zijn: 54,5% in 2018, 55% in 2017, 58% in 2016, 41,5% in 2015). De investering moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500,- per bedrijfsmiddel
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. Zie voor de energielijst de website van RVO.nl
  • Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

  Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

  Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Via de milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

  Met de VAMIL kun je een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar.

  Tip: Heb je in een jaar niet of nauwelijks geïnvesteerd en wil je dit in november of december nog doen en is het totaalbedrag lager dan € 2.300,-? Schuif de investering dan door naar volgend jaar. Dit jaar wordt de voet voor investeringsaftrek niet behaald, maar volgend jaar misschien wel.

  5. oudedagsreserve

  Naast bovenstaande aftrekposten wordt de Oudedagsreserve (voorheen: Fiscale oudedagsreserve) nog veel toegepast als aftrekpost. De Oudedagsreserve is bedoeld om als ondernemer fiscaal aantrekkelijk te sparen voor je pensioen. Eigenlijk reserveer je dus een deel van de winst voor je oudedagsvoorziening.

  Voldoe je aan het urencriterium en heb je aan het begin van het aangiftejaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag je een deel van de jaarwinst toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag trek je af van de winst.

  De toevoeging aan je oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44% van de winst, met in 2018 een maximum van € 8.999,-. De toevoeging verminder je met de pensioenpremie die je al van de winst hebt afgetrokken.

  De oudedagsreserve is niet echt een aftrekpost. Eigenlijk is het een bedrag waarover je het betalen van belasting uitstelt. Daarom is het verstandig om de oudedagsreserve daadwerkelijk op een spaar- of lijfrenterekening te zetten. Zodra de oudedagsreserve wordt uitgekeerd, moet je er belasting over betalen.

  Als dit gebeurt omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt en je lijfrente wordt uitgekeerd, dan betaal je aanzienlijk minder belasting. Maar als je je bedrijf voor de AOW-leeftijd staakt en je hebt de oudedagsreserve niet op een lijfrenterekening gestort, dan moet je er ook belasting over betalen. Zorg er daarom voor dat je het geld dat je spaart ook echt opzij zet. Anders krijg je een naheffing die je vaak niet kan betalen.

  Bereken wat je bruto belastbare winst is na toepassing van aftrekposten:

  Wij hebben een handige calculator ontwikkeld waarmee je kan berekenen wat het toepassen van deze aftrekposten oplevert. Hier vind je de aftrekposten calculator.

  Zo profiteer je als zzp’er maximaal van de aftrekposten:

  Tip 1: Een goede boekhouder kan je helpen het maximale te halen uit de aftrekposten als zzp-er. Om een goede boekhouder of accountant te vinden raden we aan om meerdere offertes op te vragen. Wij kunnen je daarbij helpen. Vraag via ons geheel vrijblijvend 3 offertes op van boekhouders bij jou in de buurt. Dit is geheel vrijblijvend en gratis.

  Tip 2: Handige boekhoudsoftware helpt bij het bepalen of je recht hebt op bepaalde aftrekposten. Bekijk de beste boekhoudprogramma’s voor zzp’ers

  Kenniscentrum