Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik met een eenmanszaak?

Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik met een eenmanszaak?

Ben je ondernemer en heb je een eenmanszaak? Dan moet je elk jaar aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Jij moet zelf zorgen dat je de inkomstenbelasting (en bijdrage voor de Zorgverzekeringswet) kunt betalen, bijvoorbeeld door een deel van je winst te sparen. Maar om hoeveel inkomstenbelasting gaat het eigenlijk? Over de eerste 25.904 euro aan winst hoef je als eenmanszaak sowieso geen inkomstenbelasting te betalen en voor starters is dit bedrag nog hoger.

Iedere Nederlander moet inkomstenbelasting betalen over het loon dat hij of zij verdiend heeft. Bij werknemers houdt de werkgever dat in op het salaris en betaalt dat aan de Belastingdienst. Voor ondernemers geldt dat je inkomstenbelasting betaalt over de nettowinst van je onderneming. De brutowinst is de omzet minus de inkoopwaarde van de omzet. Vervolgens kun je de nettowinst berekenen door van de brutowinst je bedrijfskosten, afschrijvingen en aftrekposten af te trekken.

Als zzp’er of ondernemer moet je elk jaar de winst (laten) bepalen. Als je dit goed wilt aanpakken raden wij aan om je boekhouding online te voeren met boekhoudsoftware. Voordeel van deze software is dat de meeste belastingregels er al inzitten. Enkele populaire programma’s hiervoor zijn:

Inkomsten eenmanszaak belast in box 1

Inkomsten uit een eenmanszaak worden gezien als resultaat uit werk, en worden dus belast in box 1. Niet de volledige winst wordt belast; voor ondernemers gelden speciale aftrekposten die je van de winst mag afhalen. Een ondernemer met een eenmanszaak betaalt dus net als een werknemer in loondienst inkomstenbelasting, maar een ondernemer voor de Belastingdienst heeft wel een aantal belastingvoordelen. Wil je berekenen hoeveel inkomstenbelasting je ongeveer gaat betalen met jouw eenmanszaak? Gebruik dan onze handige rekentool voor de inkomstenbelasting.

Check of je ondernemer voor de Belastingdienst bent

Check wel even of je door de Belastingdienst als ondernemer gezien wordt: hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om als ondernemer aangemerkt te worden door de Belastingdienst:

  • Je bent zelfstandig ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
  • Je drijft de onderneming zelf
  • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt (je ontvangt dan slechts 50% van de zelfstandigenaftrek)
  • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per kalenderjaar)

Je vindt deze voorwaarden terug op de website van de Belastingdienst. Ook kan je hiervoor de ondernemerscheck doen.

Het is van belang om dit goed na te gaan, want als je bijvoorbeeld niet voldoende uren besteedt aan je onderneming (minimaal 1.225 uren per jaar), dan vallen jouw werkzaamheden onder “inkomsten uit overig werk” en dat heeft invloed op de te betalen inkomstenbelasting. Je bent dan nog steeds wel ondernemer, maar voor de Belastingdienst ben je dat niet. Je doet dan geen aangifte als ondernemer (dat mag zelfs niet), maar als particulier én je hebt geen recht op de aftrekposten die alleen voor ondernemers gelden. Denk aan aftrekposten als ondernemersaftrek (waaronder zelfstandigenaftrek en startersaftrek) en MKB-vrijstelling. Een tip is om een goede urenregistratie op te zetten.

Over hoeveel winst betaal je als ondernemer inkomstenbelasting?

Ondernemers voor de Belastingdienst betalen in 2019 over een winst tot € 25.924,- geen inkomstenbelasting. En als je startende ondernemer bent, dan geldt zelfs dat je over een winst tot € 28.047,- geen inkomstenbelasting betaalt. Dat laatste heeft te maken met de startersaftrek die je de eerste 3 jaar als ondernemer mag toepassen. Over de winst boven deze bedragen ga je inkomstenbelasting betalen. Let op, deze bedragen zijn berekend aan de hand van de tarieven voor de inkomstenbelasting over 2019 en het geldt alleen voor ondernemers met een eenmanszaak die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Uiteraard  moet je daarnaast ook aangifte doen voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Verder valt de omzetbelasting hier volledig buiten; die moet je daarnaast dus ook gewoon betalen. Hieronder zie je de berekeningen.

Berekening inkomstenbelasting over winst die je als ondernemer maakt in 2019.                  Bedragen in euro’s.
Startende ondernemer Ondernemer,
geen starter
Nettowinst uit onderneming 28.047 25.924
Af: zelfstandigenaftrek 7.280 7.280
Af: startersaftrek 2.123 0
Belastbare winst voor MKB-winstvrijstelling 18.644 18.644
Af: MKB-winstvrijstelling (14% van 18.644) 2.610 2.610
Inkomsten voor box 1 16.034 16.034
Belasting over inkomsten box 1 (schijf 1: 36,65% over € 16.034) 5.876 5.876
Af: Algemene heffingskorting 2.477 2.477
Af: Arbeidskorting 3.399 3.399
Te betalen inkomstenbelasting 0 0
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 914 914
Totaal inkomstenbelasting en premie Zvw 914 914
Percentage van de winst dat je opzij moet zetten 3,3% 3,5%

In deze berekening houd ik geen rekening met de Oudedagsreserve. Als je die zou toepassen, is er dus sprake van een nog lager bedrag waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Ook je hypotheekrenteaftrek of het toepassen van een aftrekpost als een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben invloed op de hoogte van het bedrag waarover je belasting moet betalen.

Wil je zelf berekenen hoeveel belasting je ongeveer gaat betalen met jouw eenmanszaak? Gebruik dan onze handige rekentool voor de inkomstenbelasting eens.

boekhoudservice
Boekhouding uitbesteden?

Maak gebruik van onze boekhoudservice speciaal voor eenmanszaken en freelancers. 

Bekijk ons aanbod

Hoe kom ik aan de berekening van de belasting

Ik geef hieronder aan welke belastingtarieven en aftrekposten ik heb toegepast. In de bovenstaande berekening ga ik uit van belastingschijf 1 volgens de tarieven voor de inkomstenbelasting over 2019 (ik ga er vanuit dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt).

Schijf Belastbaar inkomen Percentage Belasting bij totale schijf
1 t/m € 20.384 36,65% t/m € 7.470
2 en 3 vanaf € 20.385 t/m € 68.507 38,10% t/m € 25.804
4 vanaf € 68.507 51,75%

Voor het toepassen van de arbeidkorting ging ik uit van regel 3 van deze tabel. Het arbeidinkomen is de nettowinst uit onderneming (vóór ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling).

Arbeidsinkomen
hoger dan
Arbeidsinkomen niet
hoger dan
Arbeidskorting
€ 0 € 9.694 1,754% x arbeidsinkomen
€ 9.694 € 20.940 € 170 + 28,712% x (arbeidsinkomen – € 9.694)
€ 20.940 € 34.060 € 3.399
€ 34.060 € 90.710 € 3.399 – 6% x (arbeidsinkomen – € 34.060)
€ 90.710 € 0

 

Voor de algemene heffingskorting geldt de volgende tabel in 2019:

Belastbaar inkomen
uit werk en woning
Algemene heffingskorting
Hoger dan Niet hoger dan
€ 0 € 20.384 € 2.477
€ 20.384 € 68.507 € 2.477 – 5,147% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – € 20.384)
€ 68.507 € 0


Als we uitgaan van het gemiddelde van een zzp’er

Volgens de cijfers van het CBS verdiende een zzp’er in 2017 gemiddeld 37.000 euro. Hoeveel inkomstenbelasting betaal je dan? Om te kunnen vergelijken, voeg ik ook de belastingbedragen bij een winst van 50.000 euro, 59.000 euro en 80.000 euro toe.

Berekening inkomstenbelasting over winst die je als ondernemer maakt in 2019.                  Bedragen in euro’s.  
Nettowinst uit onderneming 37.000 50.000 59.000 80.000 80.000
Af: zelfstandigenaftrek 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280
Af: Oudedagsreserve 0 0 0 0 7.552
Belastbare winst voor MKB-winstvrijstelling 29.720 42.720 51.720 72.720 65.168
Af: MKB-winstvrijstelling 14% 4.161 5.981 7.241 10.181 9.124
Inkomsten box 1 25.559 36.739 44.479 62.539 56.044
 
Belasting over inkomsten box 1 9.441 13.701 16.650 23.531 21.056
Af: Algemene heffingskorting 2.211 1.636 1.237 308 642
Af: Arbeidskorting 3.223 2.443 1.903 643 1.096
Te betalen inkomstenbelasting 4.007 9.622 13.510 22.580 19.772
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 1.457 2.094 2.535 3.188 3.188
Totaal inkomstenbelasting en premie Zvw 5.464 11.716 16.045 25.768 22.506
Percentage van de winst
dat je opzij moet zetten
14,8% 23,4% 27,2% 32,2% 28,1%

Minder belasting betalen door toepassen Oudedagsreserve

Je kunt de inkomstenbelasting die je over 2019 moet betalen, nog verder verlagen door een bedrag opzij te zetten voor je oude dag: je laat de Oudedagsreserve toenemen. Je mag in 2019 namelijk 9,44% van je winst opzij zetten met een maximum van 8.999 euro. Dit maximum bereik je pas bij een winst vanaf 95.328 euro. In de laatste twee kolommen van de bovenstaande tabel zie je hoe groot het verschil dan in te betalen inkomstenbelasting. Let op: de belasting over je Oudedagsreserve is uitgesteld, later betaal je wel belasting (bijvoorbeeld als je je onderneming staakt).

Goed boekhoudprogramma

Als je als ondernemer aangifte gaat doen voor de inkomstenbelasting raad ik je aan om een goed boekhoudprogramma aan te schaffen óf dit te laten verzorgen door een goede boekhouder. Een boekhoudprogramma is niet verplicht voor jou als zzp’er, maar maakt het doen van aangifte IB wel een stuk makkelijker. Enkele populaire opties zijn:

Zelf de inkomstenbelasting doen

Je mag de aangifte inkomstenbelasting ook helemaal zelf uitrekenen. Informeer je dan wel goed hoe je de aftrekposten toepast en hoeveel deze mogen zijn. Bovendien zijn er nog veel meer aftrekposten waar je recht op zou kunnen hebben dan dat ik in dit artikel noem. Bijvoorbeeld de meewerkaftrek, stakingsaftrek en investeringsaftrek. Check alle aftrekposten op de website van de Belastingdienst en download het handboek ondernemen van de belastingdienst.

Tip: zet 1/3 deel van je omzet opzij voor de inkomstenbelasting

Ik raad je aan om geld opzij te zetten (bijvoorbeeld op je zakelijke spaarrekening) voor de inkomstenbelasting. Zelf regel ik het al jaren op deze manier: ik zet standaard 1/3 deel van mijn omzet (let op: dus niet van mijn winst!) opzij voor de belastingen. Ik vind dat een handige manier, want ik houd daar achteraf altijd aan over. Die 33% is voldoende om de verschuldigde inkomstenbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet te kunnen betalen. Het geld dat over blijft, laat ik dan in mijn buffer zitten: ik spreek het pas aan in “mindere tijden”. De omzetbelasting staat hier overigens helemaal buiten: daar kom ik sowieso nooit aan. De btw die je incasseert is immers jouw geld niet, maar het geld van de Belastingdienst.

Lilian Havermans

Lilian Havermans is content specialist / senior webredacteur. Opgeleid als journalist houdt zij zich sinds 2005 bezig met het vak webredactie. Schrijven is haar absolute passie. Lilian heeft een brede interesse en publiceert over tal van onderwerpen. Sinds 2010 is Lilian zzp’er en heeft daardoor de nodige ervaring opgedaan met ondernemen, boekhouding en financiële zaken rondom het ondernemerschap. Ze weet inmiddels haar weg te vinden in de wirwar van wetgeving, belastingregels en allerlei andere voorwaarden en eisen die gelden voor ondernemers in het algemeen en zzp’ers in het bijzonder. Lilian wil – net als Jasper – graag haar ervaring inzetten om andere ondernemers te helpen met groeien. Ze publiceert regelmatig artikelen op zakelijkgroeien.nl. Meer over Lilian weten? lilianhavermans.nl

Andere interessante artikelen

boekhoudservice
Boekhouding uitbesteden?

Maak gebruik van onze boekhoudservice speciaal voor eenmanszaken en freelancers.

Bekijk ons aanbod »

Handig

boekhoudservice
Boekhouding uitbesteden?

Maak gebruik van onze boekhoudservice speciaal voor eenmanszaken en freelancers. 

Top 3

Boekhoudsoftware

4.5/5
5/5
4.5/5