Search
Search

Wat zijn crediteuren?

Crediteuren zijn leveranciers die producten en/of diensten hebben geleverd aan jouw bedrijf maar waarvoor jij de daarbij behorende factuur nog niet hebt voldaan. Jij koopt op krediet bij deze leveranciers. Deze leveranciers die aan jouw bedrijf leveren hebben voldoende vertrouwen in jou als ondernemer om de betaling van de factuur uit te stellen.

Het antwoord op de vraag wat zijn crediteuren is als volgt;

het hebben van een betalingsverplichting richting een leverancier (kredietverstrekker) gedurende een vooraf bepaalde tijd (de betalingstermijn).

De leverancier rekent op een volledige betaling door jou voordat de betalingstermijn is verstreken. Betaal je niet op tijd, dan blijf je in gebreke, en dan kan het zijn dat je bovenop het factuurbedrag extra kosten moet betalen om de leverancier schadeloos te stellen. De extra kosten maakt de leverancier in een poging het geld bij jou alsnog te vorderen.

Wat is het verschil tussen crediteuren en debiteuren?

Het verschil crediteuren en debiteuren is dat het respectievelijk draait om geld betalen aan leveranciers en geld ontvangen van klanten. Crediteuren zijn dus leveranciers waar jij voor jouw bedrijf producten en/of diensten inkoopt. Terwijl debiteuren klanten zijn die bij jouw bedrijf producten en/of diensten afnemen.

De crediteurenadministratie

De crediteurenadministratie is net zoals de debiteurenadministratie een subadministratie. Een subadministratie wordt aangelegd om een bepaalde post goed in beeld te krijgen. De hier betreffende subadministratie van crediteuren bevat een overzicht van de leveranciers, de factuurbedragen en de betalingstermijnen. Veel bedrijven betalen de crediteuren op de laatste dag, voor het einde van de betalingstermijn, om zodoende zoveel mogelijk geld in het eigen bedrijf te houden. Later lees je hierover nog iets meer.

Crediteuren op de balans

De crediteuren staan op de creditzijde van de balans. Aan de rechterkant dus. Omdat het om een kortlopende betalingsverplichting gaat vallen crediteuren onder het kort vreemd vermogen (KVV). In het voorbeeld hieronder staat de post crediteuren dik gedrukt.

  • Creditzijde van de balans (rechts)
  • EIGEN VERMOGEN
  • eigen vermogen 105.000 euro
  • LANG VREEMD VERMOGEN
  • hypotheek 67.000 euro
  • KORT VREEMD VERMOGEN
  • crediteuren 5.450 euro
  • kortlopend bankkrediet 2.340 euro
  • TOTAAL VAN DE PASSIVA
  • het totaal van de passiva 179.790 euro

Extra informatie over crediteuren

Binnen de financiële wereld wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ratio’s. Ratio’s zijn kengetallen die een waarde weergegeven. Het voert te ver om hier nu diep op in te gaan maar met betrekking tot de crediteuren kun je onthouden dat het over het algemeen verstandig is om de betalingstermijn van jouw debiteuren korter te laten zijn dan die van jouw crediteuren. Als voorbeeld; het geld van de debiteuren ontvang je binnen twee weken op jouw bankrekening en je betaalt de crediteuren pas na drie weken, zodat je voldoende liquide blijft. De verhouding tussen beiden kun je uit drukken in een getal, oftewel een ratio. Aan de hand van dit verhoudingsgetal kun je snel zien of je het nog goed doet.

Boekhoudsoftware

Makkelijk met de boekhouding aan de slag? Start vandaag nog met een van deze programma’s:

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Als bedankje krijg je onze handige budgettool in jouw mailbox!

Je ontvangt max. 2 mails per maand.

Handige budgettool voor zzp'ers

Altijd genoeg geld voor de belasting, je bedrijf en jezelf.

Meer tips?